Skip to content

cialo hpertensyjne powstajace w nerkach i krazace we krwi

7 miesięcy ago

195 words

Drugim mechanizmem w powstawaniu nadciśnienia w schorzeniach nerek jest mechanizm humoralny. Wchodzi on w grę w okresach późniejszych, to jest wtedy, kiedy w części korowej nerki powstaje niedokrwienie wskutek zmian w krążeniu śródnerkowym. W nerkach wyzwala się wtedy ciało hipertensyjne, które wpływając na naczynia powoduje ich zwężenie, co prowadzi do powstawania nadciśnienia. Nie jest jednak wykluczone, że ciało hpertensyjne powstające w nerkach i krążące we krwi wpływa na naczynia przez podrażnienie układu współczulnego na drodze odruchowej z zatoki szyjnej i łuku tętnicy głównej przerost serca, przede wszystkim zaś jego komory lewej, jest skutkiem trwałego nadciśnienia, gdyż serce wykonuje zwiększoną pracę wskutek zwiększenia się oporów w naczyniach obwodowych. Przerosłe serce jednak tylko do czasu może sprostać zwiększonej pracy, przy dalszym bowiem jego obciążaniu wzmożoną pracą powstaje rozszerzenie jego jam z powodu osłabienia kurczliwości przerosłych włókien mięśniowych, co w wyniku prowadzi do załamania się krążenia i powstawania jego niewydolności. [patrz też: ostra przednerkowa niewydolność nerek, znamie barwnikowe zdjecia, eozynocyty podwyższone ]

0 thoughts on “cialo hpertensyjne powstajace w nerkach i krazace we krwi”

Powiązane tematy z artykułem: eozynocyty podwyższone ostra przednerkowa niewydolność nerek znamie barwnikowe zdjecia