Skip to content

Czynnosci ustroju zalezne od ukladu nerwowego

7 miesięcy ago

173 words

Zjawisko to, według Wilczkowskiego, mieści się w ramach przystosowania ustroju do mających nastąpić czynności. Uważa on również, że psyocho-chemiczne odruchy jako swoiste istnieją dla każdego rodzaju bodźca chemicznego. Czynności ustroju zależne od układu nerwowego i związane ze zjawiskami odruchu bezwarunkowego i warunkowego są już w warunkach normalnych bardzo złożone. Ta złożoność zjawisk przejawia się jeszcze bardziej w stanach patologicznych, w których powstaje szeroka skala różnych zaburzeń w związku ze wzajemnym oddziaływaniem różnych części układu nerwowego. Im bowiem bardziej ustrój jest złożony, tym więcej jego czynności jest związanych z układem nerwowym, który otrzymuje znacznie więcej bodźców zarówno bezwarunkowych, jak i warunkowych. Szczególnie wyraźnie zaznacza się rola układu nerwowego w środowisku ludzkim, w którym występuje nowy typ bodźców – bodźców społecznych. Środowisko społeczne może stać się dla człowieka zarówno patogenetycznym, jak i leczniczym. [więcej w: zatrzymanie pracy nerek, trądzik różowaty leczenie ziołami, danelczyk ]

0 thoughts on “Czynnosci ustroju zalezne od ukladu nerwowego”

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk trądzik różowaty leczenie ziołami zatrzymanie pracy nerek