Skip to content

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone plcia

7 miesięcy ago

255 words

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone płcią Dziczenie patologicznych oznak może być ograniczone płcią, to znaczy, że choroba nie przejawia się dzięki odmiennej budowie narządu- płciowego. W takich przypadkach skłonność patologiczna może istnieć u obu rodziców, jednak z powodu warunków anatomicznych może się uzewnętrznić tylko u jednej płci. Jasną jest rzeczą, że kobiety nie mogą dziedziczyć takiej wady z przyczyn anatomicznych, natomiast przekazują tę wadę potomkom męskim. 6. Dziedziczenie grupy krwi Rodzice należący do grupy krwi O mogą mieć tylko dzieci z grupą krwi O natomiast dziedziczyć z grup A mogą do grupy krwi A, B i AB. Genetyka tradycyjna stara się tłumaczyć dziedziczenie grup krwi w ten sposób, że z trzech genów A, B, O tylko dwa znajdują się w każdej osobie. Dlatego też, jeżeli po matce dziecko otrzyma gen A, po ojcu gen B, będzie posiadać grupę krwi AB. W stosunku do O, zarówno gen A, jak i gen B są genami dominującymi, osoba więc o genotypie AA i B i osoba o genotypie AO i BO będą należeć do grupy krwi A lub B. W roku 1939 Landsteiner i Wiener, wstrzykując krwinki małpy Macacus rhesus świnkom morskim, wykazali przy pomocy surowicy anti-Rhesus świnek, istnienie swoistego nowego czynnika grupowego rasy ludzkiej, który nazwali czynnikiem Rbesus (Rhesus actor ), czyli Rh. % osób, których krwinki są aglutynowane przez surowicę anti-Rhesus, zostało Rh dodatnimi 15 % nie reagujących aglutynacją Rh ujemnymi. [podobne: zespół reitera, znamie barwnikowe zdjecia wrocław, znamie barwnikowe zdjecia ]

0 thoughts on “Dziedziczenie morfologicznie ograniczone plcia”

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia cepelek koszykowa zespół reitera znamie barwnikowe zdjecia