Skip to content

Dziedziczenie zwiazane z plcia

5 miesięcy ago

246 words

Dziedziczenie związane z płcią Przekazywanie cech patologicznych może być również związane z płcią. Najczęściej widzi się dziedziczenie cech patologicznych związanych z płcią jako, typ dziedziczenia recesywnego. Takie formy dziedziczenia posiadają znaczenie praktyczne wtedy, heterozygotyczna kobieta z ustępującą cechą patologiczną wstępuje w związek małżeński–; zdrowym mężczyzną. Połowa- synów takiego związku może być chor na zaś połowa synów zdrowa; natomiast połowa córek będzie zdrowa, połowa zaś pozornie zdrowa ze zdolnością do przekazywania choroby. – Jeżeli ojciec będzie chory, matka zaś zupełnie zdrowa, to cechy patologiczne przekazywane według typu recesywnego nie przejawiają się i synowie będą zdrowi, córki natomiast, choć zewnętrznie zdrowe, będą posiadać recesywną patologiczną cechę i zdolność przekazywania tych cech. Córki więc będą przenosicielami cech patologicznych na następne pokolenia. Takie dziedziczenie genetyka tradycyjna stara się tłumaczyć tym, że w komórkach płciowych żeńskich dwa chromosomy płciowe są jednoimienne, u mężczyzny zaś dwa chromosomy płciowe są różnoimienne i wobec tego nie mogą one zrównoważyć cechy chorobowej, związanej z jednym chromosomem płciowym . Do chorób dziedziczących się w związku z płcią należą: brak zdolności rozróżniania niektórych barw (daltonismus), krwawiączka (haemophilia), to jest choroba cechująca się niekrzepliwością krwi, drżączka {paralsis agitans) i inne. [więcej w: znamie barwnikowe zdjecia, rakowiak płuc, szpital matopat ]

0 thoughts on “Dziedziczenie zwiazane z plcia”

Powiązane tematy z artykułem: rakowiak płuc szpital matopat znamie barwnikowe zdjecia