Skip to content
5 miesięcy ago

198 words

Kora mózgowa zarówno w stanach fizjologicznych, jak i parologicznych jest źródłem koordynacji bodźców wpływających na układ wegetatywny ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Gdyby kora mózgowa nie koordynowała wybiórczo pobudzeń dochodzących do niej z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego, to te niezliczone bodźce powstające w ustroju w związku z przemianą materii w tkankach i narządach oraz z wpływów zewnętrznych doprowadziłyby przez stałe podrażnienia układu wegetatywnego czy to ośrodkowego, czy odruchowo do takiego stanu, że układ ten uległby całkowitęmu rozkojarzeniu lub znużeniu i nie mógłby spełniać swoich fizj ologicznych regulacji. Pobudzenia z receptorów dochodzą do kory mózgowej drogami dośrodkowymi, tj. przez włókna nerwowe, które stanowią wraz z obwodowym receptorem i korą mózgową swoisty układ nazywany przez Pawłowa analizatorem w pojęciu szerszym. Rozróżniamy trzy rodzaje receptorów, jako elementów nerwowych czuciowych, a mianowicie: eksteroceptory, interoceptory i proprioceptory. Eksteroceptory znajdują się na powierzchni ciała i podlegają podrażnieniu przez czynniki środowiska zewnętrznego. Są to przeważnie wrażenia zmysłowe. [przypisy: proelmed, nafta med sanok, rakowiak płuc ]

0 thoughts on “Kora mózgowa”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: indywidualne ubezpieczenie na życie[…]

Powiązane tematy z artykułem: nafta med sanok proelmed rakowiak płuc