Skip to content

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 cd

5 miesięcy ago

485 words

Badanie tropizmu rdzennego i badania oporności na leki przeprowadzono u wszystkich pacjentów, którzy spełniali te kryteria, a także u pacjentów, u których poziom RNA HIV-1 wynosił 500 kopii na mililitr lub więcej w tygodniu 4 (dla tropizmu) lub w 24 tygodniu i 48 (dla lekooporności). Protokół badania został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym ośrodku badawczym. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników. Badania przeprowadzono zgodnie z międzynarodową konferencją na temat harmonizacji wytycznych dobrej praktyki klinicznej oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami i przepisami. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo była odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem badań, danymi z badań i względami bezpieczeństwa.
Badanie zostało zaprojektowane przez sponsora, firmę Pfizer Global Research and Development, przy udziale badaczy. Dane zostały zebrane przez badaczy i sponsora, wraz z podsumowaniami danych dostarczonymi przez niezależnego statystykę (Covance CAPS, Berkshire, Wielka Brytania) od Centrum Danych Statystycznych do Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa w celu okresowego przeglądu. Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone przez sponsora badania zgodnie z wcześniej zdefiniowanym planem. Dwóch autorów napisało artykuł, z obszernym wkładem zespołu badawczego. Zespół badawczy zapewnia dokładność i kompletność przedstawionych danych i analiz.
Badana populacja
Wszyscy pacjenci mieli co najmniej 16 lat, byli zakażeni tylko R5 HIV-1 (jak wykazano w teście tropicielowym koreceptora) i wzięli jednego lub więcej czynników z trzech klas antyretrowirusowych (analogi nukleozydów, analogi nienukleozydowe, inhibitory proteazy [ co najmniej dwa leki z tej klasy] lub inhibitory fuzji) przez 6 miesięcy lub więcej lub udokumentowaną oporność genotypową lub fenotypową na leki z co najmniej trzech z tych klas. Pacjenci otrzymywali stabilny schemat leczenia przeciwretrowirusowego lub brak terapii przeciwretrowirusowej przez ponad 4 tygodnie, a podczas wizyty przesiewowej poziom RNA HIV-1 w osoczu przekraczał 5000 kopii na mililitr. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli istniały dowody na zakażenie wirusem HIV X-4, jeśli test tropizacyjny nie wykazał wyniku lub jeśli otrzymał badany inhibitor HIV-wejście przez ponad 14 dni.
Badanie leku
Oprócz zoptymalizowanej terapii w tle pacjenci otrzymywali doustny marawirok lub placebo (dwa razy dziennie), bez względu na pokarm; badane leki miały identyczny wygląd. Dawki Maraviroc równoważne 300 mg raz lub dwa razy na dobę wybrano na podstawie wcześniejszych danych dotyczących interakcji lekowych z pacjentami, u których zoptymalizowana terapia podstawowa obejmowała inhibitor proteazy (inny niż typranawir) lub delawirdynę otrzymującą marawirok raz lub dwa razy dziennie. dawka 150 mg 17,21,22 W przypadku wszystkich innych schematów, pacjenci otrzymywali 300 mg marawiroku raz lub dwa razy na dobę. Zoptymalizowana terapia podstawowa, wybrana przez badacza na podstawie historii leczenia i testów oporności na leki, składała się z trzech do sześciu zatwierdzonych przeciwciało antyretrowirusowe (z lub bez małej dawki rytonawiru), wybranych z analogów nukleozydów, analogów nonnukleozydów, inhibitory proteazy i inhibitory fuzji
[podobne: trądzik różowaty leczenie ziołami, badanie foniatryczne, vixpo ulotka ]

0 thoughts on “Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog Warszawa Żoliborz[…]

Powiązane tematy z artykułem: badanie foniatryczne trądzik różowaty leczenie ziołami vixpo ulotka