Skip to content

Nowa teoria dziedzicznosci Miczurina

5 miesięcy ago

278 words

Nowa teoria dziedziczności Miczurina ,i Łysienki W roku 1948 została przez Łysienkę i jego szkołę ogłoszona teoria dziedziczności, która, jest, oparta na dodatnich i wieloletnich doświadczeniach Miczurina i Łysienki na roślinach. Teoria tych badaczy jest rozwinięciem tego poglądu , który twierdzi, że dzięki doborowi można uzyskać przekazywanie potomstwu cech nowonabytych tj. powstałych przez działanie bodźców ze świata zewnętrznego. Miozurin i Łysienko, pogłębiając twierdzenie Darwina i na podstawie swoich badań doświadczalnych nad rozmaitymi gatunkami roślin ,i zwierząt, okraja dziedziczność jako zdolność przekazywania potomstwu tych, cech, które znajdują odpowiednik w istniejących warunkach bytowania. Według tych badaczy dziedzic zmienia się dzięki nagromadzeniu nabytych przez ustrój nowych cech i właściwości w ciągu szeregu pokoleń, nabywanie zaś wypływa ze środowiska zewnętrznego. Warunki więc życia zmieniają dziedziczność, ustroju i określają jego postać. Biorąc pod, uwagę, że działalność ustrojów zmienią jakościowo środowisko, w którym te ustroje żyją, to kierunek zmiany środowiska i zmienność ustroju zależą od siebie wzajemnie, a w związku tym można wpływać na dziedziczenie się zarówno cech dodatnich jak i ujemnych przez zmianę warunków zewnętrznych, Teoria Miczurina i Łysienki wiąże ustrój z otoczeniem i zmiany zachodzące zarówno w ustroju jak i w otoczeniu są wynikiem wpływów i ,oddziaływań wzajemnych. Łysienko twierdzi, że zmiany warunków życia do zmiany samego typu rozwoju organizmów i zmieniony typ rozwoju jest przyczyną zmiany dziedziczności. [podobne: biotamed wieliczka, jacek bilczyński z dziewczyną, przytomny rozwój ]

0 thoughts on “Nowa teoria dziedzicznosci Miczurina”

Powiązane tematy z artykułem: biotamed wieliczka jacek bilczyński z dziewczyną przytomny rozwój