Skip to content
5 miesięcy ago

193 words

Zasadnicze znaczenie w powstawaniu odruchu ma ośrodek odruchowy, do którego dochodzą pobudzenia z obwodu. Ośrodek odruchowy należy dzisiaj rozumieć fizjologicsnie, a nie anatomicznie. Oznacza to, że ośrodkiem odruchowym nie jest tylko pojedyncza komórka nerwowa lub ich zbiorowisko w danym miejscu, lecz zespół komórek o tym samym charakterze czynnościowym niezależnie od tego, czy znajdują się one w jednym ściśle określonym miejscu, czy są one rozsiane w odległych miejscach układu nerwowego. Ośrodki te mogą odbierać tylko jeden ściśle określony rodzaj bodźców, np. słuchowy, świetlny, smakowy, dotykowy i inne zewnętrzne lub bodźce powstające w samym ustroju, zwłaszcza hormony, metabolity i inne. Pawłow nazywa takie ośrodki analizatorami. Komórki układu nerwowego nie mają odosobnionych dróg przewodzenia, gdyż każda komórka nerwowa ma połączenie z innymi komórkami. Pobudzenie więc powstające w ośrodkowym układzie nerwowym może dochodzić równocześnie do wielu narządów wykonawczych. Przeszkadzają jednak temu połączenia międzykomórkowe, które znajdują się w tym czasie w stanie zahamowania czynnościowego. [hasła pokrewne: znamie barwnikowe zdjecia, mcz lubin, nafta med sanok ]

0 thoughts on “Osrodek odruchowy”

Powiązane tematy z artykułem: mcz lubin nafta med sanok znamie barwnikowe zdjecia