Skip to content

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 6

9 miesięcy ago

571 words

Współczynniki koinfekcji z HBV wynosiły 5% w grupie otrzymującej marawirok raz na dobę, 7% w grupie otrzymującej marawirok dwa razy na dobę i 8% w grupie placebo. Z tego powodu interakcje nie były badane. Zwiększenie poziomu aminotransferazy alaninowej o stopniu 2 lub wyższym od wartości wyjściowej wystąpiło u z 20 pacjentów z zakażeniem HBV w…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 5

9 miesięcy ago

24 words

Pięć z tych podgrup wykazało dowody na heterogeniczność, ze znaczącymi testami interakcji; były to rasa lub grupa etniczna (P <0,001), klad (P <0,001), ocena wrażliwości fenotypowej (P = 0,02), ogólna ocena wrażliwości (P = 0,007) i pierwsze użycie typranawiru (P <0,001). W przypadku wszystkich poziomów współzmiennych w tych podgrupach pacjenci otrzymujący marawirok byli bardziej podatni…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 czesc 4

9 miesięcy ago

445 words

Podstawowa charakterystyka pacjentów w analizie podgrup. Wyjściowa charakterystyka pacjentów była podobna we wszystkich grupach badawczych (tabela 1). Większość pacjentów stanowili mężczyźni (89%) i biali (84%), a 14% było czarne. W momencie badania przesiewowego ponad 40% pacjentów miało poziom RN. HIV-1 w wysokości 100 000 kopii na mililitr lub więcej i około 20% miało wyjściową liczbę…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 cd

9 miesięcy ago

341 words

Kategorie podgrup zostały również wstępnie zdefiniowane. Analizy post hoc dotyczące skuteczności marawiroku w połączeniu ze zoptymalizowaną terapią podstawową zawierającą enfuwirtyd, lopinawir-rytonawir lub typranawir przeprowadzono na podstawie pierwszego zastosowania wybranego leku. Wykonano także analizę post hoc odpowiedzi wirusologicznej według tropizmu na linii podstawowej. Dane o bezpieczeństwie wątroby, w tym maksymalne i ostatnie wartości enzymu wątrobowego podczas…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad

9 miesięcy ago

293 words

Wykazanie wschodzących wirusów wiążących się z CXCR4 (wynikających z przerośnięcia wcześniejszych, niskich poziomów wariantów wiążących się z CXCR4) jako ważnego mechanizmu wirusowej ucieczki od antagonistów CCR510,11 zwiększyło obawy, że niepowodzenie wirusologiczne po leczeniu antagonistą CCR5 może mieć szkodliwe działanie na liczbę komórek CD4. Nasza analiza całkowitej populacji w badaniach MOTIVATE i MOTIVATE 2 nie wykazała…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5

9 miesięcy ago

543 words

Przeprowadziliśmy podskalami połączonych wyników badań Maraviroc z Zoptymalizowaną Terapią w Viremic Leczenie Pacjentów Doświadczonych Przeciwwirusowo-Doświadczonym (MOTIVATE) i MOTIVATE 2, aby lepiej scharakteryzować skuteczność i bezpieczeństwo marawiroku w kluczowych podgrupach pacjentów. Metody Przeanalizowaliśmy zbiorcze dane z 48 tygodnia z dwóch badań w zależności od płci, rasy lub grupy etnicznej, kladu, genotypu CC delta32 receptora chemokin CC…

Nienaturalna historia: rak piersi i amerykańskie społeczeństwo

9 miesięcy ago

753 words

Występuje złożony emocjonalny, społeczny i kulturowy nakład na doświadczenie i leczenie chorób piersi, które powodują, że rak piersi jest wyjątkowy. Chociaż lekarz i historyk Robert Aronowitz czerpali z pism kluczowych pacjentów, lekarzy i badaczy onkologii w ciągu ostatnich dwóch wieków w komponowaniu tej historii, jego głównym celem jest krytyka społeczeństwa w ogóle, a zwłaszcza medycyny.…

Przypadek 19-2008: Merkel-Cell Carcinoma

9 miesięcy ago

1004 words

W teczce przypadku, Busse i in. (Wydanie z 19 czerwca) omawiają przypadek raka z komórek Merkla u pacjenta z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Nie zgadzamy się z dyskutantami na temat podobieństw między rakiem Merkela a drobnokomórkowym rakiem płuc, szczególnie w odniesieniu do zaleceń dotyczących uzupełniającej chemioterapii. Busse i in. Uwaga: Aktualne wytyczne opublikowane…

Zmniejszenie obrażeń spowodowanych upadkiem

9 miesięcy ago

313 words

Ocena ogólnosystemowych programów zapobiegania upadkom jest kluczowa dla przetłumaczenia obecnie istotnych dowodów opartych na próbach dotyczących skuteczności niektórych środków zapobiegania upadkom. Tinetti i in. (Wydanie z 17 lipca) informuje o 9% zmniejszeniu liczby poważnych obrażeń związanych z upadkiem po interwencji ogólno- amerykańskiej, która zachęciła klinicystów do wdrożenia szeregu opartych na dowodach strategii zapobiegania upadkom. To…

Ludzkie herpeswirusy

9 miesięcy ago

504 words

Jest to doskonała książka dla naukowców, badaczy, mikrobiologów i specjalistów zajmujących się chorobami zakaźnymi, zainteresowanych biologią molekularną, wirusologią, epidemiologią i objawami klinicznymi herpeswirusów. Ta ważna grupa ludzkich wirusów jest niezwykle interesująca, ponieważ infekcja lityczna niszczy komórki i jednocześnie powoduje ciężkie choroby. Ale wirusy opryszczki wywołują również ukryte, bezproduktywne infekcje i utrzymującą się powolną infekcję. Ponadto…