Skip to content

Wypustki komórek jako drogi odsrodkowe czyli neuryty dochodza do wszystkich narzadów i tkanek

1 miesiąc ago

184 words

Wypustki komórek jako drogi odśrodkowe czyli neuryty dochodzą do wszystkich narządów i tkanek i w związku z tym pobudzenie powstające w komórkach nerwowych może być przeniesione do odpowiednich tkanek. Pobudzenia powstające w tkankach przenoszą się przez włókna dośrodkowe do komórek nerwowych. Dośrodkowe włókna tworzą na obwodzie tzw. receptory które są początkiem wszystkich łuków odruchowych ustroju.…

Neuryty sa zasadnicza czescia skladowa nerwów

1 miesiąc ago

171 words

Neuryty są zasadniczą częścią składową nerwów. Dendryty przypominają swoją budową ciało komórki nerwowej. Dendryt y rozgałęziają się tuż po ich utworzeniu się w postaci wypustek protoplazmy komórki nerwowej. Dendryty jednej komórki łączą się z neurytami innych komórek nerwowych. Miejsce łączenia się neuronów jednych komórek z dendrytami innych nazywa się synapsą ma ona szczególne właściwości fizjologiczne.

W powstawaniu kamieni nerkowych bardzo wazne jest powstawanie jadra kamienia

1 miesiąc ago

176 words

W powstawaniu kamieni nerkowych bardzo ważne jest powstawanie jądra kamienia. Jądrem mogą być różne ciała koloidowe lub sole kwasu moczowego bez ciał koloidowych. Zakłócenie równowagi pomiędzy koloidami i solami w meczu może doprowadzić do wypadnięcia koloidu lub soli, przy czym każdy element może już być jądrem kamienia. Powstałe jądro absorbuje na sobie różne składniki moczu.…

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKLADU NERWOWEGO

1 miesiąc ago

168 words

Układ nerwowy dzieli się na układ ośrodkowy i obwodowy. Do układu ośrodkowego należą mózgowie, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy, zamknięte w jamach o ścianach kostnych, do obwodowego zaś należą wszystkie nerwy odchodzące zarówno z mózgu, jak i rdzenia aż do ich zakończeń w tkankach narządów wykonawczych. Podstawowym elementem, tkanki nerwowej jest komórka nerwowa łącznie ze…

zjawiska bioelektryczne sa scisle zwiazane ze zjawiskami chemiczicznymi

1 miesiąc ago

174 words

Ponieważ, jak stwierdzono, na katelektrotonusie więcej zjawia się acetylocholiny, mniej zaś cholinoesterazy natomiast, na anelektrotonusie mniej acetylocholiny, więcej zaś cholinoesterazy, wynika że zjawiska bioelektryczne są ściśle związane ze zjawiskami chemiczicznymi. Obie więc teorie uzupełniają się i stwarzają jedną całość. Układ nerwowy ma na drodze odruchów zdolność koordynacji oddziaływań poszczególnych narządów i ustalania pomiędzy nimi określonego…

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi

1 miesiąc ago

161 words

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi. Odruch bezwarunkowy jest więc stałą dziedziczną reakcją ustroju wytworzoną w przebiegu procesów filogenezy wskutek wzajemnego oddziaływania ustroju i świata zewnętrznego. Odruchy bezwarunkowe przebiegają w zasadzie bez udziału naszej świadomości i siedliskiem ich ośrodków jest rdzeń kręgowy, przedłużony i międzymózgowie. Przewodzenie pobudzeń w łuku odruchowym odbywa się zawsze w jednym kierunku…

Proces pobudzenia i hamowania sprowadza sie, wedlug tej teorii, do reakcji miedzy jonami komórkowymi

1 miesiąc ago

199 words

Przez póŁprzepuszczalną otoczkę jony nie przechodzą, lecz nagromadzają się na niej. Jeżeli są to jony pobudzające, to tkanka zostaje podrażniona, jeżeli zaś jony hamujące, to tkanka wpada w stan zahamowania czynności. Pochodzi to stąd, że jony pobudzające wywołują rozpulchnienie otoczek koloidowych i większą ich przepuszczalność, jony zaś hamujące wywołują zagęszczenie otoczki i mniejszą jej przepuszczalność.…

Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen

1 miesiąc ago

137 words

Stan fizjologiczny tych międzykomórkowych połączeń warunkuje przechodzenie pobudzeń do jednego określonego efektora. Zmiana czynnościowego stanu połączeń międzykomórkowych może doprowadzić do tego, że efektorem może być narząd pojedynczy lub też wiele narządów i tkanek. Teorie powstawania podrażnienia i przewodzenia pobudseń sprowadzają się obecnie do dwóch zasadniczych teorii, a mianowicie fizyko-chemicznej i chemicznej. Teoria fizykochemiczna twierdzi, że…

Osrodek odruchowy

1 miesiąc ago

193 words

Zasadnicze znaczenie w powstawaniu odruchu ma ośrodek odruchowy, do którego dochodzą pobudzenia z obwodu. Ośrodek odruchowy należy dzisiaj rozumieć fizjologicsnie, a nie anatomicznie. Oznacza to, że ośrodkiem odruchowym nie jest tylko pojedyncza komórka nerwowa lub ich zbiorowisko w danym miejscu, lecz zespół komórek o tym samym charakterze czynnościowym niezależnie od tego, czy znajdują się one…

dlugotrwale dzialanie stan parabiozy

1 miesiąc ago

151 words

Sprawa hamowania pobudzenia w korze mózgowej ma zasadnicze znaczenie, gdyby bowiem hamowanie nie istniało, to ustrój musiałby oddziaływać na niezmiernie dużą liczbę bodźców zarówno, ze świata zewnętrznego, jak podnietpłynących z jego własnych tkanek, narządów i układów fizjologicznych. Pobudzenie i hamowanie są procesami czynnymi, występującymi w ścisłym związku ze sobą. Hamowanie, według Wwedenskiego, jest zmodyfikowanym procesem…