Skip to content

Parabioza

9 miesięcy ago

277 words

Wedens uzyskiwał przez miejscowe zatrucie odcinek parabiotyczny nerwu, który odpowiada na serię pobudzeń stanem katelektrotonicznym, co świadczy, że powstało w nim pobudzenie. To jednak pobudzenie nie może przejść poza parabiotyczny odcinek nerwu, czyli powstaje zahamowanie w przejściu pobudzenia powstałego powyżej odcinka parabiotycznego na odcinek nerwu poniżej tego odcinka. W odcinku więc nerwu znajdującego się w…

zrównowazenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej

9 miesięcy ago

205 words

Speranskij twierdzi, że trudno wyobrazić sobie stany patologiczne, które przebiegałyby bez udziału układu nerwowego, gdyż każdy, stan patologiczny zaczyna i kończy się zmianą czynności układu nerwowego. Jeżeli czynność układu nerwowego zwichniętego przez czynnik chorobotwórczy nie powróci szybko, do stanu zrównoważenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej, to nadmierne pobudzenia z ognisk chorobowych doprowadzą do…

Wszelkie zaburzenia w skladowych luku odruchowego wywoluja zmiany reakcj i odruchowej.

9 miesięcy ago

150 words

Wszelkie zaburzenia w składowych łuku odruchowego wywołują zmiany reakcj i odruchowej. Zmiany te mogą, więc powstać zarówno w uszkodzeniu nerwów obwodowych, jak i w uszkodzeniu ośrodków nerwowych biorących udział w zjawisku odruchu. Odruchy, które powstały w związku z wychowaniem, doświadczeniem życiowym i pod wpływem warunków społecznych, nazywamy nabytymi, czyli warunkowymi. Powstają one przez nabywanie w…

Do odruchów warunkowych przyspieszajacych np. czynnosc serca naleza sygnaly zwiazane z praca fizyczna

9 miesięcy ago

217 words

Do odruchów warunkowych przyśpieszających np. czynność serca naleźą sygnały związane z pracą fizyczną. Już sam sygnał do rozpoczęcia pracy fizycznej przyspiesza czynnosc serca i przez odpowiednie optymalne ukrwienie tkanek pracujących nastraja ustrój na gotowość do jej wykonania. Jasną jest rzeczą, że przyśpieszenie czynności serca w związku z hasłem do pracy nie może być niczym innym…

Wplyw kory mózgowej na narzady

9 miesięcy ago

221 words

Wpływ kory mózgowej na narządy dochodzi, więc do skutku przez ośrodki wegetatywne podwzgórza i każda zmiana w korze mózgowej może poprzez podwzgórze i niższy układ wegetatywny wpłynąć na ich czynność. Zmiany w korze mózgowej mogą być nie tylko organiczne, ale również czynnościowe na skutek wytworzenia się trwalszych połączeń jako podstawy powstawania odruchów warunkowych. Badania elektroencefalograficzne…

Kora mózgowa

9 miesięcy ago

198 words

Kora mózgowa zarówno w stanach fizjologicznych, jak i parologicznych jest źródłem koordynacji bodźców wpływających na układ wegetatywny ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Gdyby kora mózgowa nie koordynowała wybiórczo pobudzeń dochodzących do niej z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego, to te niezliczone bodźce powstające w ustroju w związku z przemianą materii w tkankach i…

Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi

9 miesięcy ago

221 words

Rozmaite przejawy życia są związane z wpływami zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i narządów ustroju, koordynuje zaś te wpływy układ nerwowy przez wytworzenie takich stanów, które warunkują stałość środowiska wewnętrznego ustroju. W utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma układ krążenia, gdyż wszystkie zmiany w przemianie materii tkanek powstają w warunkach zakłóceń składu i krążenia…

Czynnosci ustroju zalezne od ukladu nerwowego

9 miesięcy ago

173 words

Zjawisko to, według Wilczkowskiego, mieści się w ramach przystosowania ustroju do mających nastąpić czynności. Uważa on również, że psyocho-chemiczne odruchy jako swoiste istnieją dla każdego rodzaju bodźca chemicznego. Czynności ustroju zależne od układu nerwowego i związane ze zjawiskami odruchu bezwarunkowego i warunkowego są już w warunkach normalnych bardzo złożone. Ta złożoność zjawisk przejawia się jeszcze…