Skip to content

Przekazywanie cech patologicznych

7 miesięcy ago

147 words

Przekazywanie cech patologicznych nabytych Niektórzy badacze twierdzą, że czynniki szkodliwe otaczającego środowiska mogą wpłynąć na potomstwo w sensie przekazywania zmiany powstałej w ciągu życia. Ten wpływ jako odbijający się na potomstwie nieswoiście, w następnych pokoleniach zwykle znika. Tak np. głód, gruźlica, kiła, zatrucia alkoholem, narkotykami, ołowiem, itd. mogą ujemnie wpływać na najbliższe potomstwo. Może więc powstać zmniejszona odporność, stroju potomnego i skłonność do różnych chorób, lecz ten ujemny wpływ nie jest dostatecznie utrwalony w komórkach płciowych i znika w następnych pokoleniach, Tak samo różne zmiany anatomiczne wywołane chorobą, a także kalectwa nabyte . w ciągu życia albo sztucznie wywołane jako rytualne ciągu wieków, nie są utrwalone w komórkach płciowych dlatego nie dziedziczą się. [więcej w: danelczyk, zatrzymanie pracy nerek, mcz lubin ]

0 thoughts on “Przekazywanie cech patologicznych”

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk mcz lubin zatrzymanie pracy nerek