Skip to content

Tag: biotamed wieliczka

Nowa teoria dziedzicznosci Miczurina

7 miesięcy ago

278 words

Nowa teoria dziedziczności Miczurina ,i Łysienki W roku 1948 została przez Łysienkę i jego szkołę ogłoszona teoria dziedziczności, która, jest, oparta na dodatnich i wieloletnich doświadczeniach Miczurina i Łysienki na roślinach. Teoria tych badaczy jest rozwinięciem tego poglądu , który twierdzi, że dzięki doborowi można uzyskać przekazywanie potomstwu cech nowonabytych tj. powstałych przez działanie bodźców…

KAMICA NERKOWA

7 miesięcy ago

220 words

Przyczyny powstawania kamieni nerkowych nie są do dziś dokładnie poznane, na powstanie kamieni wpływają bowiem różne czynniki, jak warunki bytowania, pożywienie, brak witamin, wrodzona skłonność do chorób przemiany materii, zmiany wrodzone w kanalikach nerkowych, zakażenie urazy nerki i inne. Ze stanowiska fizyko-chemii odróżnia się dwie grupy karmieni nerkowych. Pierwsza grupa to kamienie twarde, składające się…

Wypustki komórek jako drogi odsrodkowe czyli neuryty dochodza do wszystkich narzadów i tkanek

7 miesięcy ago

184 words

Wypustki komórek jako drogi odśrodkowe czyli neuryty dochodzą do wszystkich narządów i tkanek i w związku z tym pobudzenie powstające w komórkach nerwowych może być przeniesione do odpowiednich tkanek. Pobudzenia powstające w tkankach przenoszą się przez włókna dośrodkowe do komórek nerwowych. Dośrodkowe włókna tworzą na obwodzie tzw. receptory które są początkiem wszystkich łuków odruchowych ustroju.…

Do odruchów warunkowych przyspieszajacych np. czynnosc serca naleza sygnaly zwiazane z praca fizyczna

7 miesięcy ago

217 words

Do odruchów warunkowych przyśpieszających np. czynność serca naleźą sygnały związane z pracą fizyczną. Już sam sygnał do rozpoczęcia pracy fizycznej przyspiesza czynnosc serca i przez odpowiednie optymalne ukrwienie tkanek pracujących nastraja ustrój na gotowość do jej wykonania. Jasną jest rzeczą, że przyśpieszenie czynności serca w związku z hasłem do pracy nie może być niczym innym…

zmiany powstajace w korze mózgowej

7 miesięcy ago

181 words

W związku z tym, że różne odcinki układu nerwowego są ściśle czynnościowo połączone ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują, zaburzenia czynności jednego mechanizmu w określonym miejscu układu nerwowego wywołują zmiany w innych mechanizmach nerwowych. Zmiany te sprowadzają się do zaburzeń pobudzania lub hamowania różnych czynności ustroju. W zjawiskach tych zasadniczą rolę odgrywa kora mózgowa,…

Oslabienie napiecia miesniowego

7 miesięcy ago

176 words

Zmniejszone napięcie mięsmowę może prowadzić do niedomogi mięśni myasthenia. Osłabienie napięcia mięśniowego jest objawem patologicznego znużenia mięśni, które występuje przy ich pracy miastenią mogą być dotknięte różne poprzecznie prążkowane mięśnie, a niekiedy mięśnie całego ciała, osłabienie napięcia mięśni oddechowych jest groźne dla życia. Podstawą powstawania miastenii jest zaburzenie przemiany materii w mięśniach. Chodzi tu przede…

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 8

7 miesięcy ago

627 words

Czerwone paski pojawiające się na trzecim obrazie przekroju poprzecznego i na zdjęciu podłużnym znajdują się w tej samej względnej pozycji na dwóch obrazach i zaznaczają pozycje przeciwległych ścian implantu. Angiografię tomografii komputerowej wykonano u 36 z 50 pacjentów, którzy otrzymali implant, bez żadnych dowodów na migrację lub okluzję u żadnego z pacjentów. Figura 4 pokazuje…

Oparta na Tenofowirie profilaktyczna profilaktyka zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich

7 miesięcy ago

575 words

Kobiety w wieku rozrodczym potrzebują skutecznych interwencji, aby zapobiec nabyciu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1). Metody Przeprowadziliśmy randomizowane badanie kontrolowane placebo w celu oceny codziennego leczenia doustnym fumaranem dizoproksylu tenofowiru (TDF), doustnego tenofowiru-emtrycytabiny (TDF-FTC) lub 1% żelem pochwowym tenofowiru (TFV) jako profilaktycznej profilaktyki przeciwko zakażeniu HIV-1 w kobiety w RPA, Ugandzie i Zimbabwe.…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 5

7 miesięcy ago

486 words

Ryzyko względne obliczono jako częstość występowania w grupie o niższym docelowym odsetku podzieloną przez częstość występowania w grupie o wyższej grupie docelowej. Wyniki dostosowano do grupowania z powodu porodów mnogich oraz, w badaniu brytyjskim, do czynników minimalizujących przy użyciu uogólnionych modeli liniowych z łączem dziennika. Przeprowadziliśmy analizy wrażliwości, które wykluczały dane od niemowląt, u których…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków cd

7 miesięcy ago

630 words

Wstępne i zaktualizowane protokoły oraz plany analizy statystycznej są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Zapisy i leczenie W obu badaniach niemowlęta przydzielano losowo do docelowego poziomu wysycenia tlenem od 85 do 89% (grupa o niższym docelowym stężeniu) lub od 91 do 95% (grupa o wyższym docelowym stężeniu). Badane pulsoksymetry zostały zmodyfikowane…