Skip to content

Tag: danelczyk

Przebieg standardowej psychoterapii indywidualnej

5 miesięcy ago

165 words

 To fascynujące, że istnieją określone metody terapeutyczne, dzięki którym samym słowem możliwe jest poprawienie ogólnego funkcjonowania danego człowieka. Fakt ten daje nam wiele możliwości alternatywnego leczenia, niekoniecznie opierającego się na środkach chemicznych. Psychoterapia warszawa polega na stosowaniu oddziaływań korekcyjnych, w trakcie regularnego kontaktu pomiędzy odpowiednio wykształconym psychologiem a jego pacjentem. Jeśli zaburzenie wymaga jego przepracowania…

Psychoterapia grupowa czasem przynosi lepsze rezultaty niż prywatna

5 miesięcy ago

156 words

Dokonanie odpowiedniego rozróżnienia pomiędzy zawodem psychiatry, a psychologa, dla wielu osób jest nie lada wyzwaniem. Należy jednak wspomnieć, że w praktyce te dwa zawody ściśle ze sobą współpracują. Psychoterapia warszawa jest niezwykle skuteczna, zwłaszcza w przypadku osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe. Przeprowadzana jest zarówno w formie grupowej, jak i prywatnej. Ostateczna forma spotkań zależy od…

Przekazywanie cech patologicznych

5 miesięcy ago

147 words

Przekazywanie cech patologicznych nabytych Niektórzy badacze twierdzą, że czynniki szkodliwe otaczającego środowiska mogą wpłynąć na potomstwo w sensie przekazywania zmiany powstałej w ciągu życia. Ten wpływ jako odbijający się na potomstwie nieswoiście, w następnych pokoleniach zwykle znika. Tak np. głód, gruźlica, kiła, zatrucia alkoholem, narkotykami, ołowiem, itd. mogą ujemnie wpływać na najbliższe potomstwo.

Do zaburzen czynnosciowych naleza przemijajaca slepota

5 miesięcy ago

163 words

Sprzyja powstawaniu niewydolności krążenia z powodu osłabienia, włókien mięśniowych przewlekłe zatrucie mięśnia sercowego trującymi wytworami azotowymi, nagromadzonymi we krwi. W narządzie wzroku występują w przebiegu chorób nerkowych zarówno zaburzenia czynnościowe, jak i zmiany organiczne. Do zaburzeń czynnościowych należą przemijająca ślepota, niedowidzenie połowiczne oraz widzenie przedmiotów. W zwiększonych lub zmniejszonych wymiarach. Zaburzenia te zależą od nagłego…

Spadek cisnienia onkotycznego krwi

5 miesięcy ago

162 words

Spadek ciśnienia onkotycznego krwi powoduje przechodzenie wody z krwi do tkanek. Ta teoria tłumaczy powstawanie obrzęków w późnych okresach kłębkowego zapalenia nerek, strata bowiem białka krwi w początkowych okresach zapalenia kłębków nerkowych jest bardzo niewielka. Inni znów twierdzą, że w patogenezie obrzęków odgrywa zasadniczą rolę zmiana przepuszczalności naczyń, która zwiększa się, i woda wtedy bardzo…

Kamien moze zamknac swiatlo moczowodu uniemozliwiajac przeplyw moczu.

5 miesięcy ago

159 words

Kamień może zamknąć światło moczowodu uniemożliwiając przepływ moczu. Powstaje wtedy zastój moczu powyżej przeszkody odpływu, co prowadzi do zbierania się go w coraz większej ilości w miedniczce nerkowej. Ucisk rozszerzonej miedniczki nerkowej wywołuje zanik miąższu nerkowego. W wyniku tego nerka przybiera postać worka wypełnionego duą ilością moczu, co nazywamy wodonerczem Ivydronephrosis. Wodonercze może powstać również…

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi

5 miesięcy ago

161 words

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi. Odruch bezwarunkowy jest więc stałą dziedziczną reakcją ustroju wytworzoną w przebiegu procesów filogenezy wskutek wzajemnego oddziaływania ustroju i świata zewnętrznego. Odruchy bezwarunkowe przebiegają w zasadzie bez udziału naszej świadomości i siedliskiem ich ośrodków jest rdzeń kręgowy, przedłużony i międzymózgowie. Przewodzenie pobudzeń w łuku odruchowym odbywa się zawsze w jednym kierunku…

Kora mózgowa

5 miesięcy ago

172 words

Kora mózgowa przez wytwarzanie odruchów warunkowych na skutek podrażnień mechanizmów eksterocepcyjnych, interocepcyjnych i propriocepcyjnych hamuje lub pobudza czynność ośrodkowego układu nerwowego i w ten sposób wpływa na regulację czynności narządów. Np. spadek ciśnienia krwi pod wpływem wprowadzonej do krwiobiegu śliny łatwiej i wyraźniej występuje u psów z usuniętymi półkulami mózgowymi niż u psów normalnych Walawski.…

Wytworzenie sie odruchów warunkowych z bodzców patologicznych

5 miesięcy ago

170 words

Prace Bykowa i jego szkoły wykazały w dalszych badaniach powstanie odruchów warunkowych na bodźce płynące z różnych narządów. Wytworzenie się odruchów warunkowych z bodźców patologicznych prowadzi do zakłócenia procesów troficznych i powstania stanu powodującego nieprawidłową czynność narządów. W powstawaniu zaburzeń czynności narządów odgrywa zasadniczą rolę, jak to ustalił Pawłow, tak zwany pierwszy układ sygnalizacyjny właściwy…

Czynnosci ustroju zalezne od ukladu nerwowego

5 miesięcy ago

173 words

Zjawisko to, według Wilczkowskiego, mieści się w ramach przystosowania ustroju do mających nastąpić czynności. Uważa on również, że psyocho-chemiczne odruchy jako swoiste istnieją dla każdego rodzaju bodźca chemicznego. Czynności ustroju zależne od układu nerwowego i związane ze zjawiskami odruchu bezwarunkowego i warunkowego są już w warunkach normalnych bardzo złożone. Ta złożoność zjawisk przejawia się jeszcze…