Skip to content

Tag: eozynocyty podwyższone

rola tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków

7 miesięcy ago

169 words

Autorzy ci wkrótce stwierdzili, że cechy te są dziedziczne i że dodatnie Rh jest cechą dominującą przeciwieństwie do ujemnego Rh, który dziedziczy się recesywnie. W miarę dalszych badań stwierdzono rolę tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków. Od dawna już patologów uderzał fakt występowania niezrozumiałych jednostek chorobowych, a mianowicie ciężkiej żółtaczki noworodków (choroby Pfannenstiela), dalej…

cialo hpertensyjne powstajace w nerkach i krazace we krwi

7 miesięcy ago

195 words

Drugim mechanizmem w powstawaniu nadciśnienia w schorzeniach nerek jest mechanizm humoralny. Wchodzi on w grę w okresach późniejszych, to jest wtedy, kiedy w części korowej nerki powstaje niedokrwienie wskutek zmian w krążeniu śródnerkowym. W nerkach wyzwala się wtedy ciało hipertensyjne, które wpływając na naczynia powoduje ich zwężenie, co prowadzi do powstawania nadciśnienia. Nie jest jednak…

Neuryty sa zasadnicza czescia skladowa nerwów

7 miesięcy ago

171 words

Neuryty są zasadniczą częścią składową nerwów. Dendryty przypominają swoją budową ciało komórki nerwowej. Dendryt y rozgałęziają się tuż po ich utworzeniu się w postaci wypustek protoplazmy komórki nerwowej. Dendryty jednej komórki łączą się z neurytami innych komórek nerwowych. Miejsce łączenia się neuronów jednych komórek z dendrytami innych nazywa się synapsą ma ona szczególne właściwości fizjologiczne.

Wplywy z ukladu nerwowego

7 miesięcy ago

154 words

Wpływy z układu nerwowego mogą przejawiać się w dwóch rodzajach zjawisk, a mianowicie jako zjawiska czynnościowe i zjawiska przystosowania. Te ostatnie dochodzą do skutku przez tę część układu nerwowego, która nazywa się wegetatywną. Podstawowym rodzajem czynności układu nerwowego jest odruch, podrażnienie bowiem jakiegokolwiek miejsca w ustroju, które zawiera zakończenia czuciowe, czyli receptory, powoduje zmianę w…

Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi

7 miesięcy ago

221 words

Rozmaite przejawy życia są związane z wpływami zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i narządów ustroju, koordynuje zaś te wpływy układ nerwowy przez wytworzenie takich stanów, które warunkują stałość środowiska wewnętrznego ustroju. W utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma układ krążenia, gdyż wszystkie zmiany w przemianie materii tkanek powstają w warunkach zakłóceń składu i krążenia…

Rytuksymab w porównaniu z azatiopryną w leczeniu podtrzymującym w zapaleniu naczyń związanym z ANCA AD 9

7 miesięcy ago

534 words

Nie jest jasne, czy znacznie niższe dawki rytuksymabu pomogły ograniczyć częstość występowania zdarzeń niepożądanych i zakażeń. Nie było różnicy między grupami w ich całkowitej zawartości immunoglobulin, IgG i IgM w osoczu, a zmiany tych poziomów nie różniły się istotnie między grupami. Trwałość długożyciowych komórek plazmatycznych, na które nie wpływa rytuksymab, mogła przyczynić się do tych…

Mniej ścisła lub ścisła kontrola nadciśnienia w ciąży

7 miesięcy ago

288 words

Skutki mniej ścisłej i ścisłej kontroli nadciśnienia tętniczego na powikłania ciąży są niejasne. Metody Przeprowadziliśmy otwarte, międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie z udziałem kobiet w 14 tygodniu od 0 dni do 33 tygodni w 6 dniu ciąży, u których wystąpiło przedtransktorowe nadciśnieniowe ciśnienie krwi lub ciążowe, rozkurczowe ciśnienie krwi o wartości od 90 do 105 mm Hg…

Randomizowana, kontrolowana próba doustnego propranololu w naczyniaku niemowlęcym AD 10

7 miesięcy ago

566 words

Nasz adaptacyjny projekt, obejmujący wstępne porównanie czterech schematów leczenia propranololem z placebo, umożliwił wybór bardziej skutecznej dawki (3 mg zamiast mg na kilogram dziennie) i czasu leczenia (6 miesięcy zamiast 3 miesięcy). Leczenie propranololem w dawce 3 mg na kilogram na dzień przez 6 miesięcy dało znacznie wyższą skuteczność (wynik pierwotny) w porównaniu z placebo…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 9

7 miesięcy ago

557 words

Wszystkich 33 uczestników poproszono o poddanie się wyzwaniom związanym z jedzeniem dla odpowiedniej żywności: 7 uczestników miało pozytywne wyniki (do jednej lub więcej żywności), 22 miało negatywne wyniki (do jednego lub więcej pokarmów), a 4 nie wróciło z powodu wyzwań. Spośród 7 uczestników, którzy mieli wynik dodatni w momencie rzutu na linię podstawową, 5 miało…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 5

7 miesięcy ago

486 words

Ryzyko względne obliczono jako częstość występowania w grupie o niższym docelowym odsetku podzieloną przez częstość występowania w grupie o wyższej grupie docelowej. Wyniki dostosowano do grupowania z powodu porodów mnogich oraz, w badaniu brytyjskim, do czynników minimalizujących przy użyciu uogólnionych modeli liniowych z łączem dziennika. Przeprowadziliśmy analizy wrażliwości, które wykluczały dane od niemowląt, u których…