Skip to content

Tag: jacek bilczyński z dziewczyną

Nowa teoria dziedzicznosci Miczurina

7 miesięcy ago

278 words

Nowa teoria dziedziczności Miczurina ,i Łysienki W roku 1948 została przez Łysienkę i jego szkołę ogłoszona teoria dziedziczności, która, jest, oparta na dodatnich i wieloletnich doświadczeniach Miczurina i Łysienki na roślinach. Teoria tych badaczy jest rozwinięciem tego poglądu , który twierdzi, że dzięki doborowi można uzyskać przekazywanie potomstwu cech nowonabytych tj. powstałych przez działanie bodźców…

Proces pobudzenia i hamowania sprowadza sie, wedlug tej teorii, do reakcji miedzy jonami komórkowymi

7 miesięcy ago

199 words

Przez póŁprzepuszczalną otoczkę jony nie przechodzą, lecz nagromadzają się na niej. Jeżeli są to jony pobudzające, to tkanka zostaje podrażniona, jeżeli zaś jony hamujące, to tkanka wpada w stan zahamowania czynności. Pochodzi to stąd, że jony pobudzające wywołują rozpulchnienie otoczek koloidowych i większą ich przepuszczalność, jony zaś hamujące wywołują zagęszczenie otoczki i mniejszą jej przepuszczalność.…

zjawiska bioelektryczne sa scisle zwiazane ze zjawiskami chemiczicznymi

7 miesięcy ago

174 words

Ponieważ, jak stwierdzono, na katelektrotonusie więcej zjawia się acetylocholiny, mniej zaś cholinoesterazy natomiast, na anelektrotonusie mniej acetylocholiny, więcej zaś cholinoesterazy, wynika że zjawiska bioelektryczne są ściśle związane ze zjawiskami chemiczicznymi. Obie więc teorie uzupełniają się i stwarzają jedną całość. Układ nerwowy ma na drodze odruchów zdolność koordynacji oddziaływań poszczególnych narządów i ustalania pomiędzy nimi określonego…

Wpływ przeciwciała anty-TSLP na odpowiedzi alergiczne wywołane alergenami AD 8

7 miesięcy ago

613 words

Dlatego nie można ekstrapolować znaczenia TSLP w utrzymującym się zapaleniu dróg oddechowych u tych pacjentów. Jednak farmakologiczne osłabienie wywołanych alergenem reakcji dróg oddechowych u pacjentów z alergiczną astmą jest związane z efektywnymi metodami leczenia astmy, nawet u pacjentów z niealergiczną chorobą.5 Histamina i leukotrieny cysteinylowe z komórek tucznych dróg oddechowych i bazofilów stanowią główną część…

Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia

7 miesięcy ago

206 words

Wcześniejsze, niezauważone badania sugerowały, że odnerwienie nerkowe na bazie cewnika obniża ciśnienie krwi u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym. Metody Zaprojektowaliśmy prospektywną, pojedynczą ślepą próbę, randomizowaną próbę z kontrolą pozorowaną. Pacjenci z ciężkim opornym nadciśnieniem byli losowo przydzielani w stosunku 2: do poddania się odnerwieniu nerek lub pozorowanej procedurze. Przed randomizacją pacjenci otrzymywali stabilny schemat…

Dwa fenotypy kliniczne w wazice czerwienicy AD 8

7 miesięcy ago

618 words

Stopień, w jakim JAK2 V617F przyczynił się do ekspresji genów, pozostaje nieokreślony, ale nie zaobserwowano istotnych różnic w ekspresji genów w badaniu komórek szpiku kostnego CD34 + pochodzących od pacjentów z niedoborem JAK2 V617F i pacjentów z niedoborem JAK2 V617F z czerwienicą prawdziwą.3 W naszym badaniu obciążenia alleli JAK2 V617F nie różniły się między grupą…

Zmodyfikowany wektor ?-Retrovirus dla ciężkiego połączonego niedoboru odpornościowego związanego z X. AD 9

7 miesięcy ago

541 words

Kinetyka odzyskiwania liczby limfocytów T była podobna do kinetyki w poprzednich próbach, w których zastosowano wektory oparte na LTR. Przyszłe badania mogłyby porównać wyniki odzysku komórek T w pełnej kohorcie z liczbą otrzymujących alternatywne typy allogenicznych przeszczepów, aby określić, czy którekolwiek z tych podejść prowadzi do szybszego powrotu odporności. Analiza insercji wykazała poliklonalny profil integracji…

Zmodyfikowany wektor ?-Retrovirus dla ciężkiego połączonego niedoboru odpornościowego związanego z X.

7 miesięcy ago

536 words

We wcześniejszych badaniach klinicznych z udziałem dzieci z ciężkim złożonym niedoborem odporności połączonym z chromosomem X (SCID-X1), wektor ?-retrowirusa ?-mysiego wirusa Moloney wyrażający komplementarny DNA łańcucha ? receptora ?c ?c z powodzeniem przywracał odporność u większości pacjentów, ale spowodowało białaczkę wywołaną przez wektor poprzez mutagenezę za pośrednictwem enhancera u 25% pacjentów. Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków

7 miesięcy ago

670 words

Najbezpieczniejsze zakresy nasycenia tlenem u wcześniaków były przedmiotem debaty. Metody W dwóch badaniach przeprowadzonych w Australii i Wielkiej Brytanii niemowlęta urodzone przed 28. tygodniem ciąży zostały losowo przydzielone do niższego (85-89%) lub wyższego (91-95%) zakresu nasycenia tlenem. Podczas rejestracji, pulsoksymetry zostały skorygowane, aby skorygować artefakt kalibracji. Pierwszorzędnym rezultatem była zgon lub niepełnosprawność w skorygowanym wieku…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi cd

7 miesięcy ago

494 words

Pacjenci przydzieleni do grupy z planową operacją byli oceniani za pomocą CT lub MRI; osoby wyznaczone do grupy obserwacyjnej oceniono za pomocą PET-CT. Wszystkie wyniki badania PET-CT interpretowane były lokalnie przez specjalistów radiologii PET-CT i lekarzy medycyny nuklearnej. Skany PET-CT oceniano jakościowo. Wyniki PET-CT, które wykazały intensywny wychwyt FDG w 12 tygodniu po chemioradioterapii, z…