Skip to content

Tag: jacek bilczyński z dziewczyną

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 9

3 miesiące ago

433 words

Może to pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego podczas leczenia tlenem żadne z badań NeOProM nie osiągnęło mediany wartości rzeczywistego nasycenia tlenem poniżej 89% wśród dzieci w grupach o niższym docelowym pH. [6, 4, 8, 15]. Obecne próby i inne próby NeOProM mogą dlatego też nie docenili efektu, który dokładnie wpływa na wysycenie tlenem od 85 do…

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 ad 8

4 miesiące ago

486 words

Ta ostatnia obserwacja jest ważna, ponieważ DCCT wykazało, że względna redukcja o 10% w poziomach glikowanej hemoglobiny jest związana ze zmniejszeniem o ponad 40% szybkości rozwoju i progresji wczesnej retinopatii cukrzycowej.22,23 Obserwowany efekt wieku może być związany ze znacznie większym wykorzystaniem czujników u dorosłych niż u pacjentów w dwóch młodszych grupach. Niedoskonałe przyleganie z wieloma…

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 czesc 4

4 miesiące ago

140 words

Podstawową analizą było porównanie dwóch grup badanych zmian w poziomach hemoglobiny glikowanej od wartości wyjściowej do 26 tygodni w analizie modeli kowariancji (ANCOVA), przeprowadzonych osobno w każdej z trzech grup wiekowych i skorygowanych o wyjściowy poziom hemoglobiny glikowanej i centrum kliniczne. Wystąpiło wysoce znaczące oddziaływanie między grupą badaną a grupą wiekową (P = 0,003) w…

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 cd

4 miesiące ago

498 words

Instrukcje dotyczące reżimu insuliny obejmowały określenie dawki bolusowej przed posiłkiem na podstawie poziomu glukozy i stosunku insulina-węglowodan do pacjenta oraz wytycznych dotyczących korygowania wysokich poziomów glukozy poza zakresem docelowym w innym czasie. Pacjenci korzystający z ciągłego monitora glikemii otrzymali dodatkowe instrukcje dotyczące modyfikacji dawek insuliny i leczenia hipoglikemii na podstawie trendu glukozy. Kontynuacja Liczba zaplanowanych…

Toll-like Receptor 3 i Geographic Atrophy w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki

4 miesiące ago

670 words

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnego pogorszenia widzenia w rozwiniętym świecie. Zaawansowane zwyrodnienie plamki związane z wiekiem składa się z zaniku geograficznego i neowaskularyzacji naczyniówkowej. Specyficzne warianty genetyczne predysponujące pacjentów do atrofii geograficznej są w dużej mierze nieznane. Metody Zbadaliśmy związek między funkcjonalnym wariantem Toll-podobnego receptora 3 (TLR3) rs3775291 (obejmującym podstawienie fenyloalaniny…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 6

4 miesiące ago

571 words

Współczynniki koinfekcji z HBV wynosiły 5% w grupie otrzymującej marawirok raz na dobę, 7% w grupie otrzymującej marawirok dwa razy na dobę i 8% w grupie placebo. Z tego powodu interakcje nie były badane. Zwiększenie poziomu aminotransferazy alaninowej o stopniu 2 lub wyższym od wartości wyjściowej wystąpiło u z 20 pacjentów z zakażeniem HBV w…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 5

4 miesiące ago

24 words

Pięć z tych podgrup wykazało dowody na heterogeniczność, ze znaczącymi testami interakcji; były to rasa lub grupa etniczna (P <0,001), klad (P <0,001), ocena wrażliwości fenotypowej (P = 0,02), ogólna ocena wrażliwości (P = 0,007) i pierwsze użycie typranawiru (P <0,001). W przypadku wszystkich poziomów współzmiennych w tych podgrupach pacjenci otrzymujący marawirok byli bardziej podatni…

List od Sammyego Bluma

4 miesiące ago

347 words

Kolekcjonuję arcydzieła Marvela. Tak samo jak niektórzy moi przyjaciele i moi bracia. Znalazłem 5 ze 100 kart, które paliłem !! Niektórzy z nich byli złoczyńcami, a niektórzy byli herosami. Oto ich imiona Blaze, Gambit, Kingpain, Nick Fury i Red Skull. PS Te karty są wykonane przez Sky Box.

Ekspresja i odpowiedź c-erbB-2 na terapię adjuwantową u kobiet z wczesnym rakiem piersi z dodatnim guzem ad 8

4 miesiące ago

697 words

W drugim badaniu pacjenci z dodatnimi węzłami byli losowo przydzielani do sześciu miesięcy lub jednego miesiąca chemioterapii adjuwantowej. Dłuższy okres leczenia wiązał się z dłuższym wolnym od choroby i całkowitego przeżycia46. Jednak wśród pacjentów, którzy otrzymali sześciomiesięczną chemioterapię, przeżycie wolne od choroby było znacznie dłuższe u tych, u których nowotwory nie wykazywały ekspresji c-erbB-2 niż…