Skip to content

Tag: mcz lubin

Przekazywanie cech patologicznych

5 miesięcy ago

147 words

Przekazywanie cech patologicznych nabytych Niektórzy badacze twierdzą, że czynniki szkodliwe otaczającego środowiska mogą wpłynąć na potomstwo w sensie przekazywania zmiany powstałej w ciągu życia. Ten wpływ jako odbijający się na potomstwie nieswoiście, w następnych pokoleniach zwykle znika. Tak np. głód, gruźlica, kiła, zatrucia alkoholem, narkotykami, ołowiem, itd. mogą ujemnie wpływać na najbliższe potomstwo.

Osrodek odruchowy

5 miesięcy ago

193 words

Zasadnicze znaczenie w powstawaniu odruchu ma ośrodek odruchowy, do którego dochodzą pobudzenia z obwodu. Ośrodek odruchowy należy dzisiaj rozumieć fizjologicsnie, a nie anatomicznie. Oznacza to, że ośrodkiem odruchowym nie jest tylko pojedyncza komórka nerwowa lub ich zbiorowisko w danym miejscu, lecz zespół komórek o tym samym charakterze czynnościowym niezależnie od tego, czy znajdują się one…

zrównowazenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej

5 miesięcy ago

205 words

Speranskij twierdzi, że trudno wyobrazić sobie stany patologiczne, które przebiegałyby bez udziału układu nerwowego, gdyż każdy, stan patologiczny zaczyna i kończy się zmianą czynności układu nerwowego. Jeżeli czynność układu nerwowego zwichniętego przez czynnik chorobotwórczy nie powróci szybko, do stanu zrównoważenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej, to nadmierne pobudzenia z ognisk chorobowych doprowadzą do…

Do odruchów warunkowych przyspieszajacych np. czynnosc serca naleza sygnaly zwiazane z praca fizyczna

5 miesięcy ago

217 words

Do odruchów warunkowych przyśpieszających np. czynność serca naleźą sygnały związane z pracą fizyczną. Już sam sygnał do rozpoczęcia pracy fizycznej przyspiesza czynnosc serca i przez odpowiednie optymalne ukrwienie tkanek pracujących nastraja ustrój na gotowość do jej wykonania. Jasną jest rzeczą, że przyśpieszenie czynności serca w związku z hasłem do pracy nie może być niczym innym…

Kora mózgowa

5 miesięcy ago

172 words

Kora mózgowa przez wytwarzanie odruchów warunkowych na skutek podrażnień mechanizmów eksterocepcyjnych, interocepcyjnych i propriocepcyjnych hamuje lub pobudza czynność ośrodkowego układu nerwowego i w ten sposób wpływa na regulację czynności narządów. Np. spadek ciśnienia krwi pod wpływem wprowadzonej do krwiobiegu śliny łatwiej i wyraźniej występuje u psów z usuniętymi półkulami mózgowymi niż u psów normalnych Walawski.…

równowaga w czynnosci kory mózgowej

5 miesięcy ago

218 words

Wszystkim dobrze znany jest fakt, że działając na psychikę chorego odpowiednio dobranymi słowami można wywołać takie przesunięcia w korze mózgowej, które powodują, że wytworzone ognisko hamowania bierze górę nad ogniskami pobudzenia lub odwrotnie. Następuje wtedy względna równowaga w czynności kory mózgowej, która reguluje na drodze nerwów wegetatywnych czynność narządów, zwłaszcza serca i naczyń. Odkryta przez…

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 8

5 miesięcy ago

627 words

Czerwone paski pojawiające się na trzecim obrazie przekroju poprzecznego i na zdjęciu podłużnym znajdują się w tej samej względnej pozycji na dwóch obrazach i zaznaczają pozycje przeciwległych ścian implantu. Angiografię tomografii komputerowej wykonano u 36 z 50 pacjentów, którzy otrzymali implant, bez żadnych dowodów na migrację lub okluzję u żadnego z pacjentów. Figura 4 pokazuje…

Wpływ szczepień na inwazyjną chorobę pneumokokową w Afryce Południowej AD 9

5 miesięcy ago

529 words

W przypadku większości – ale nie wszystkich – serotypów odpowiedź immunologiczna wywołana dwiema dawkami pierwotnymi jest podobna do odpowiedzi wywołanej trzema dawkami.35,36 Dodatkowe dane ze Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa pokazują, że mniej niż trzy dawki PCV w okresie niemowlęcym może być skuteczny przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej.28,37 W Wielkiej Brytanii schemat dwóch dawek pierwotnych plus…

Wpływ przeciwciała anty-TSLP na odpowiedzi alergiczne wywołane alergenami AD 8

5 miesięcy ago

613 words

Dlatego nie można ekstrapolować znaczenia TSLP w utrzymującym się zapaleniu dróg oddechowych u tych pacjentów. Jednak farmakologiczne osłabienie wywołanych alergenem reakcji dróg oddechowych u pacjentów z alergiczną astmą jest związane z efektywnymi metodami leczenia astmy, nawet u pacjentów z niealergiczną chorobą.5 Histamina i leukotrieny cysteinylowe z komórek tucznych dróg oddechowych i bazofilów stanowią główną część…

Wpływ przeciwciała anty-TSLP na odpowiedzi alergiczne wywołane alergenami

5 miesięcy ago

557 words

Tiomowa zrębowa limfopoetyna (TSLP) jest cytokiną pochodzącą z komórek nabłonkowych, która może być ważna w inicjowaniu alergicznego zapalenia. AMG 157 jest ludzką monoklonalną immunoglobuliną G2? anty-TSLP, która wiąże ludzką TSLP i zapobiega interakcji z receptorem. Metody W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono 31 pacjentów z łagodną alergiczną astmą, aby otrzymać trzy miesięczne…