Skip to content

Tag: proelmed

Dziedzicznosc wedlug Lysienki

3 tygodnie ago

187 words

Dziedziczność według Łysienki, jest wynikiem skoncentrowania wpływów warunków zewnętrznych, przyswojonych przez ustrój w szeregu poprzednich pokoleń. Według Miczurina i Łysienki zdolność przekazywania cech nie jest związana wyłącznie z chromosomami, gdyż i komórki somatyczne i cytoplazma również biorą udział w zjawisku dziedziczenia. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy komórką płciową a komórkami somatycznymi ustroju, gdyż komórki płciowe…

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów

3 tygodnie ago

158 words

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narządów oraz właściwości ustrojów nie zawsze, lub nie całkowicie są przekazywane potomstwu, jednak zmienione zawiązki nowych ustrojów powstają zawsze tylko dzięki zmianom ciała rodzicielskiego. Na zmianę ciała rodzicielskiego wpływają warunki życiowe. Dominowanie i ustępowanie cech zależy – według Miczurina – nie tylko od doboru rodziców ale przede wszystkim od doboru…

Mocz

3 tygodnie ago

175 words

Mocz bowiem przedstawia sobą nasycony roztwór soli, który utrzymuje się w rostworze dzięki odpowiedniej ciepłocie, kwaśności, odpowiedniemu wzajemnemu stosunkowi, zasadniczo zaś dzięki obecności tzw. koloidów ochronnych. Koloidy te składają się z barwników moczu, nukleoalburnin, mucyny, albuminy i kwasu chondroitynosiarkowego i nukleinowego. W czynności ochronnej koloidów odgrywa rolę ich swoistość, nie zaś ilość. Część koloidów ochronnych…

Neuryty sa zasadnicza czescia skladowa nerwów

3 tygodnie ago

171 words

Neuryty są zasadniczą częścią składową nerwów. Dendryty przypominają swoją budową ciało komórki nerwowej. Dendryt y rozgałęziają się tuż po ich utworzeniu się w postaci wypustek protoplazmy komórki nerwowej. Dendryty jednej komórki łączą się z neurytami innych komórek nerwowych. Miejsce łączenia się neuronów jednych komórek z dendrytami innych nazywa się synapsą ma ona szczególne właściwości fizjologiczne.

Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen

4 tygodnie ago

137 words

Stan fizjologiczny tych międzykomórkowych połączeń warunkuje przechodzenie pobudzeń do jednego określonego efektora. Zmiana czynnościowego stanu połączeń międzykomórkowych może doprowadzić do tego, że efektorem może być narząd pojedynczy lub też wiele narządów i tkanek. Teorie powstawania podrażnienia i przewodzenia pobudseń sprowadzają się obecnie do dwóch zasadniczych teorii, a mianowicie fizyko-chemicznej i chemicznej. Teoria fizykochemiczna twierdzi, że…

Kora mózgowa

4 tygodnie ago

198 words

Kora mózgowa zarówno w stanach fizjologicznych, jak i parologicznych jest źródłem koordynacji bodźców wpływających na układ wegetatywny ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Gdyby kora mózgowa nie koordynowała wybiórczo pobudzeń dochodzących do niej z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego, to te niezliczone bodźce powstające w ustroju w związku z przemianą materii w tkankach i…

ZABURZENIA RUCHOWE

4 tygodnie ago

189 words

ZABURZENIA RUCHOWE Zaburzenia ruchowe mogą powstać wtedy, gdy proces patologiczny toczy się w korze mózgowej, w międzymózgowiu, w rdzeniu przedłużonym, w rdzeniu kręgowym lub w ńerwach obwodowych. Procesy patologiczne wywołują zmianę w pobudlIwości odpowiednich odcinków układu nenvowego i zmianę w przewodzeniu pobudzeń. W związku z tym występuje zmiana napięcia mięśniowego, wzmożenie czynności ruchowej hyperkinesis albo…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 8

1 miesiąc ago

630 words

Oddzielne rozpatrywanie wyników śmiertelności uzyskanych w związku ze zmienionymi oksymetrami jest uzasadnione z kilku powodów: po pierwsze, rewizja oksymetrii koryguje artefakt w algorytmie kalibracji; po drugie, brytyjski proces badawczy przewidywał niemowlęta, dla których skorygowane pulsoksymetry zastosowano jako populację pierwotnej analizy; po trzecie, w połączonych nieskorygowanych analizach obserwowano heterogeniczność w odniesieniu do śmiertelności niemowląt w zależności…

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 6

1 miesiąc ago

571 words

Współczynniki koinfekcji z HBV wynosiły 5% w grupie otrzymującej marawirok raz na dobę, 7% w grupie otrzymującej marawirok dwa razy na dobę i 8% w grupie placebo. Z tego powodu interakcje nie były badane. Zwiększenie poziomu aminotransferazy alaninowej o stopniu 2 lub wyższym od wartości wyjściowej wystąpiło u z 20 pacjentów z zakażeniem HBV w…

Marawirok dla wcześniej leczonych pacjentów z zakażeniem HIV-1 R5 ad 8

1 miesiąc ago

452 words

Pięć z 12 nowotworów zidentyfikowanych jako zdarzenia w kategorii C (w tym 2 z 6 chłoniaków) wystąpiło u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych była podobna w badanych grupach, bez znaczących różnic w częstości występowania zaburzeń stopnia 3 lub 4 (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie…