Skip to content

Tag: proelmed

Dziedzicznosc wedlug Lysienki

7 miesięcy ago

187 words

Dziedziczność według Łysienki, jest wynikiem skoncentrowania wpływów warunków zewnętrznych, przyswojonych przez ustrój w szeregu poprzednich pokoleń. Według Miczurina i Łysienki zdolność przekazywania cech nie jest związana wyłącznie z chromosomami, gdyż i komórki somatyczne i cytoplazma również biorą udział w zjawisku dziedziczenia. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy komórką płciową a komórkami somatycznymi ustroju, gdyż komórki płciowe…

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów

7 miesięcy ago

158 words

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narządów oraz właściwości ustrojów nie zawsze, lub nie całkowicie są przekazywane potomstwu, jednak zmienione zawiązki nowych ustrojów powstają zawsze tylko dzięki zmianom ciała rodzicielskiego. Na zmianę ciała rodzicielskiego wpływają warunki życiowe. Dominowanie i ustępowanie cech zależy – według Miczurina – nie tylko od doboru rodziców ale przede wszystkim od doboru…

Mocz

7 miesięcy ago

175 words

Mocz bowiem przedstawia sobą nasycony roztwór soli, który utrzymuje się w rostworze dzięki odpowiedniej ciepłocie, kwaśności, odpowiedniemu wzajemnemu stosunkowi, zasadniczo zaś dzięki obecności tzw. koloidów ochronnych. Koloidy te składają się z barwników moczu, nukleoalburnin, mucyny, albuminy i kwasu chondroitynosiarkowego i nukleinowego. W czynności ochronnej koloidów odgrywa rolę ich swoistość, nie zaś ilość. Część koloidów ochronnych…

Neuryty sa zasadnicza czescia skladowa nerwów

7 miesięcy ago

171 words

Neuryty są zasadniczą częścią składową nerwów. Dendryty przypominają swoją budową ciało komórki nerwowej. Dendryt y rozgałęziają się tuż po ich utworzeniu się w postaci wypustek protoplazmy komórki nerwowej. Dendryty jednej komórki łączą się z neurytami innych komórek nerwowych. Miejsce łączenia się neuronów jednych komórek z dendrytami innych nazywa się synapsą ma ona szczególne właściwości fizjologiczne.

Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen

7 miesięcy ago

137 words

Stan fizjologiczny tych międzykomórkowych połączeń warunkuje przechodzenie pobudzeń do jednego określonego efektora. Zmiana czynnościowego stanu połączeń międzykomórkowych może doprowadzić do tego, że efektorem może być narząd pojedynczy lub też wiele narządów i tkanek. Teorie powstawania podrażnienia i przewodzenia pobudseń sprowadzają się obecnie do dwóch zasadniczych teorii, a mianowicie fizyko-chemicznej i chemicznej. Teoria fizykochemiczna twierdzi, że…

Kora mózgowa

7 miesięcy ago

198 words

Kora mózgowa zarówno w stanach fizjologicznych, jak i parologicznych jest źródłem koordynacji bodźców wpływających na układ wegetatywny ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Gdyby kora mózgowa nie koordynowała wybiórczo pobudzeń dochodzących do niej z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego, to te niezliczone bodźce powstające w ustroju w związku z przemianą materii w tkankach i…

ZABURZENIA RUCHOWE

7 miesięcy ago

189 words

ZABURZENIA RUCHOWE Zaburzenia ruchowe mogą powstać wtedy, gdy proces patologiczny toczy się w korze mózgowej, w międzymózgowiu, w rdzeniu przedłużonym, w rdzeniu kręgowym lub w ńerwach obwodowych. Procesy patologiczne wywołują zmianę w pobudlIwości odpowiednich odcinków układu nenvowego i zmianę w przewodzeniu pobudzeń. W związku z tym występuje zmiana napięcia mięśniowego, wzmożenie czynności ruchowej hyperkinesis albo…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 8

7 miesięcy ago

630 words

Oddzielne rozpatrywanie wyników śmiertelności uzyskanych w związku ze zmienionymi oksymetrami jest uzasadnione z kilku powodów: po pierwsze, rewizja oksymetrii koryguje artefakt w algorytmie kalibracji; po drugie, brytyjski proces badawczy przewidywał niemowlęta, dla których skorygowane pulsoksymetry zastosowano jako populację pierwotnej analizy; po trzecie, w połączonych nieskorygowanych analizach obserwowano heterogeniczność w odniesieniu do śmiertelności niemowląt w zależności…

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 ad 8

7 miesięcy ago

486 words

Ta ostatnia obserwacja jest ważna, ponieważ DCCT wykazało, że względna redukcja o 10% w poziomach glikowanej hemoglobiny jest związana ze zmniejszeniem o ponad 40% szybkości rozwoju i progresji wczesnej retinopatii cukrzycowej.22,23 Obserwowany efekt wieku może być związany ze znacznie większym wykorzystaniem czujników u dorosłych niż u pacjentów w dwóch młodszych grupach. Niedoskonałe przyleganie z wieloma…

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 ad 7

7 miesięcy ago

143 words

Było kilka innych działań niepożądanych (Tabela 3). Częstotliwość użycia czujnika Rysunek 3. Rysunek 3. Wykorzystanie ciągłych monitorów glukozy w grupie monitorowania ciągłego, według wieku. Przedstawiono godziny tygodniowe odczyty glukozy, które zostały zarejestrowane podczas 26-tygodniowego okresu badania 52 pacjentów w wieku 25 lat lub starszych (Panel A), 57 pacjentów w wieku od 15 do 24 lat…