Skip to content

Tag: przychodnia zapiecek kielce

etiologia choroby hemolitycznej

7 miesięcy ago

179 words

W roku 1937 Leioine i Stetson opisali przypadek, w którym dokonano przetaczania krwi kobiecie, która urodziła noworodka zmarłego z powodu serca . Po wykryciu w, surowicy krwi tej kobiety zlepników, skierowanych przeciwko ciałkom czerwonym jej męża i innych osobników grupy O wypowiedzieli pogląd, że chodzi tu o uczulenie matczyne na antygen płodowy pochodzenia ojcowskiego. Pogląd…

Wplywy z ukladu nerwowego

7 miesięcy ago

154 words

Wpływy z układu nerwowego mogą przejawiać się w dwóch rodzajach zjawisk, a mianowicie jako zjawiska czynnościowe i zjawiska przystosowania. Te ostatnie dochodzą do skutku przez tę część układu nerwowego, która nazywa się wegetatywną. Podstawowym rodzajem czynności układu nerwowego jest odruch, podrażnienie bowiem jakiegokolwiek miejsca w ustroju, które zawiera zakończenia czuciowe, czyli receptory, powoduje zmianę w…

Wytworzenie sie odruchów warunkowych z bodzców patologicznych

7 miesięcy ago

170 words

Prace Bykowa i jego szkoły wykazały w dalszych badaniach powstanie odruchów warunkowych na bodźce płynące z różnych narządów. Wytworzenie się odruchów warunkowych z bodźców patologicznych prowadzi do zakłócenia procesów troficznych i powstania stanu powodującego nieprawidłową czynność narządów. W powstawaniu zaburzeń czynności narządów odgrywa zasadniczą rolę, jak to ustalił Pawłow, tak zwany pierwszy układ sygnalizacyjny właściwy…

Wpływ przeciwciała anty-TSLP na odpowiedzi alergiczne wywołane alergenami

7 miesięcy ago

557 words

Tiomowa zrębowa limfopoetyna (TSLP) jest cytokiną pochodzącą z komórek nabłonkowych, która może być ważna w inicjowaniu alergicznego zapalenia. AMG 157 jest ludzką monoklonalną immunoglobuliną G2? anty-TSLP, która wiąże ludzką TSLP i zapobiega interakcji z receptorem. Metody W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono 31 pacjentów z łagodną alergiczną astmą, aby otrzymać trzy miesięczne…

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 9

7 miesięcy ago

149 words

Klinicznie istotne zwiększenie aktywności aminotransferaz występowało częściej w grupie pirfenidonu; jednak wzrost ten wystąpił u mniej niż 3% pacjentów, był odwracalny i nie miał klinicznie istotnych konsekwencji. Wyniki tego badania potwierdzają i rozszerzają wyniki dwóch badań CAPACITY (badania 004 i 006), z których każde 8 było mniejsze i trwało dłużej niż badanie ASCEND. Ważną obserwacją…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 8

7 miesięcy ago

573 words

Przy spożyciu 2 g lub więcej tygodniowo alergennego białka przez 4 tygodnie lub dłużej, orzeszki ziemne spożywały 85,3% uczestników grupy wczesnego wprowadzenia, u których można było ustalić przestrzeganie spożycia orzeszków ziemnych (419 z 491 uczestników) i jajo o 75,5% (370 z 490). Odpowiednie wskaźniki alergii wynosiły 0,2% dla orzeszków ziemnych i 1,9% dla jaj. Szczegóły…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 7

7 miesięcy ago

355 words

Szybkość pozytywnego testu skórnego na białko jaja kurzego była również niższa we wczesnej fazie wstępnej niż w grupie ze wstępnym wprowadzeniem do normy w 36 miesiącu życia; 49% niższe ryzyko względne (P = 0,07) było podobne do obserwowanego w przypadku komercyjnego ekstraktu z jajek (rysunek 2 i tabela S11 w dodatkowym dodatku). Przestrzeganie protokołu Łącznie…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad 6

7 miesięcy ago

523 words

Zostanie podświetlony wiersz, w którym wyświetlane są dane dotyczące pierwotnego wyniku każdej wersji próbnej. Przedstawiono także względne ryzyko poszczególnych składników pierwotnego wyniku (zgonu i niepełnosprawności). Względne ryzyko nie jest dostosowane do wielu porodów i zmiennych wykorzystywanych do minimalizacji podczas randomizacji. Phet według próby to wartość P dla heterogeniczności wyników według próby. Nie było żadnej heterogeniczności…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków cd

7 miesięcy ago

630 words

Wstępne i zaktualizowane protokoły oraz plany analizy statystycznej są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Zapisy i leczenie W obu badaniach niemowlęta przydzielano losowo do docelowego poziomu wysycenia tlenem od 85 do 89% (grupa o niższym docelowym stężeniu) lub od 91 do 95% (grupa o wyższym docelowym stężeniu). Badane pulsoksymetry zostały zmodyfikowane…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi ad

7 miesięcy ago

481 words

Metaanaliza głównie małych, jednoośrodkowych badań PET-CT z udziałem pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, którzy otrzymali chemioradioterapię wykazały wysokie wartości predykcyjne ujemne wynoszące od 94,5 do 96,0% .9, 10 Stratyfikacja tych pacjentów dla Rozcięcie szyi za pomocą PET-CT po chemioradioterapii może zatem skutkować mniejszą liczbą przecięć szyi i zmniejszeniem częstości powikłań.11 Jednak brakuje danych…