Skip to content

Tag: rakowiak płuc

Dziedziczenie zwiazane z plcia

5 miesięcy ago

246 words

Dziedziczenie związane z płcią Przekazywanie cech patologicznych może być również związane z płcią. Najczęściej widzi się dziedziczenie cech patologicznych związanych z płcią jako, typ dziedziczenia recesywnego. Takie formy dziedziczenia posiadają znaczenie praktyczne wtedy, heterozygotyczna kobieta z ustępującą cechą patologiczną wstępuje w związek małżeński–; zdrowym mężczyzną. Połowa- synów takiego związku może być chor na zaś połowa…

Kora mózgowa

5 miesięcy ago

198 words

Kora mózgowa zarówno w stanach fizjologicznych, jak i parologicznych jest źródłem koordynacji bodźców wpływających na układ wegetatywny ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Gdyby kora mózgowa nie koordynowała wybiórczo pobudzeń dochodzących do niej z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego, to te niezliczone bodźce powstające w ustroju w związku z przemianą materii w tkankach i…

Oslabienie napiecia miesniowego

5 miesięcy ago

176 words

Zmniejszone napięcie mięsmowę może prowadzić do niedomogi mięśni myasthenia. Osłabienie napięcia mięśniowego jest objawem patologicznego znużenia mięśni, które występuje przy ich pracy miastenią mogą być dotknięte różne poprzecznie prążkowane mięśnie, a niekiedy mięśnie całego ciała, osłabienie napięcia mięśni oddechowych jest groźne dla życia. Podstawą powstawania miastenii jest zaburzenie przemiany materii w mięśniach. Chodzi tu przede…

Oparta na Tenofowirie profilaktyczna profilaktyka zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich

5 miesięcy ago

575 words

Kobiety w wieku rozrodczym potrzebują skutecznych interwencji, aby zapobiec nabyciu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1). Metody Przeprowadziliśmy randomizowane badanie kontrolowane placebo w celu oceny codziennego leczenia doustnym fumaranem dizoproksylu tenofowiru (TDF), doustnego tenofowiru-emtrycytabiny (TDF-FTC) lub 1% żelem pochwowym tenofowiru (TFV) jako profilaktycznej profilaktyki przeciwko zakażeniu HIV-1 w kobiety w RPA, Ugandzie i Zimbabwe.…

Eksemestan adiuwantowy z supresją jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 10

5 miesięcy ago

549 words

Wyniki te wskazują, że co najmniej część kobiet przed menopauzą, które otrzymują diagnozę raka piersi z receptorem hormonalnym, może mieć doskonałe rokowanie z wysoce skuteczną uzupełniającą terapią endokrynną. W przypadku kobiet, które otrzymują chemioterapię, warto rozważyć moment rozpoczęcia zahamowania czynności jajników. TEXT i SOFT różniły się pod względem podejścia do zapoczątkowania supresji jajników u kobiet,…

Walgancyklowir w leczeniu objawowej wrodzonej wścieklizny cytomegalowirusowej

5 miesięcy ago

615 words

Wykazano, że leczenie objawowej wrodzonej choroby cytomegalowirusowej (CMV) za pomocą dożylnego gancyklowiru przez 6 tygodni poprawia wyniki audiologiczne po 6 miesiącach, ale korzyści zanikają z czasem. Metody Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną placebo próbę leczenia walgancyklowirem u noworodków z objawową wrodzoną chorobą CMV, porównując 6 miesięcy terapii z 6 tygodniami terapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana słuchu…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków

6 miesięcy ago

670 words

Najbezpieczniejsze zakresy nasycenia tlenem u wcześniaków były przedmiotem debaty. Metody W dwóch badaniach przeprowadzonych w Australii i Wielkiej Brytanii niemowlęta urodzone przed 28. tygodniem ciąży zostały losowo przydzielone do niższego (85-89%) lub wyższego (91-95%) zakresu nasycenia tlenem. Podczas rejestracji, pulsoksymetry zostały skorygowane, aby skorygować artefakt kalibracji. Pierwszorzędnym rezultatem była zgon lub niepełnosprawność w skorygowanym wieku…

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad 6

6 miesięcy ago

238 words

Wyniki analiz podgrup z testami interakcji dla pierwotnego punktu końcowego były spójne we wszystkich podgrupach pokazanych na rysunku 2. Tabela 2. Tabela 2. Kliniczne punkty końcowe po 30 dniach, roku i 2 latach. Wyniki w odniesieniu do poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego, zgonu lub udaru były również podobne w obu grupach (tabela 2). Po 2…

Przezcewnikowa lub chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem ad

6 miesięcy ago

492 words

Pacjentów uznawano za średnio zagrożonych na podstawie oceny klinicznej przez wielodyscyplinarny zespół serca, który stosował wytyczne oparte na modelu ryzyka opracowanym przez Towarzystwo Chirurgów Klatki Piersiowej (STS) w celu oszacowania ryzyka zgonu w 30 dni po operacji.19 Ocena na modelu ryzyka STS wykorzystuje algorytm, który opiera się na obecności współistniejących chorób, aby przewidzieć śmiertelność po…