Skip to content

Tag: rdzeniowy zanik miesni

etiologia choroby hemolitycznej

7 miesięcy ago

179 words

W roku 1937 Leioine i Stetson opisali przypadek, w którym dokonano przetaczania krwi kobiecie, która urodziła noworodka zmarłego z powodu serca . Po wykryciu w, surowicy krwi tej kobiety zlepników, skierowanych przeciwko ciałkom czerwonym jej męża i innych osobników grupy O wypowiedzieli pogląd, że chodzi tu o uczulenie matczyne na antygen płodowy pochodzenia ojcowskiego. Pogląd…

Kamien moze zamknac swiatlo moczowodu uniemozliwiajac przeplyw moczu.

7 miesięcy ago

159 words

Kamień może zamknąć światło moczowodu uniemożliwiając przepływ moczu. Powstaje wtedy zastój moczu powyżej przeszkody odpływu, co prowadzi do zbierania się go w coraz większej ilości w miedniczce nerkowej. Ucisk rozszerzonej miedniczki nerkowej wywołuje zanik miąższu nerkowego. W wyniku tego nerka przybiera postać worka wypełnionego duą ilością moczu, co nazywamy wodonerczem Ivydronephrosis. Wodonercze może powstać również…

Wypustki komórek jako drogi odsrodkowe czyli neuryty dochodza do wszystkich narzadów i tkanek

7 miesięcy ago

184 words

Wypustki komórek jako drogi odśrodkowe czyli neuryty dochodzą do wszystkich narządów i tkanek i w związku z tym pobudzenie powstające w komórkach nerwowych może być przeniesione do odpowiednich tkanek. Pobudzenia powstające w tkankach przenoszą się przez włókna dośrodkowe do komórek nerwowych. Dośrodkowe włókna tworzą na obwodzie tzw. receptory które są początkiem wszystkich łuków odruchowych ustroju.…

Proces pobudzenia i hamowania sprowadza sie, wedlug tej teorii, do reakcji miedzy jonami komórkowymi

7 miesięcy ago

199 words

Przez póŁprzepuszczalną otoczkę jony nie przechodzą, lecz nagromadzają się na niej. Jeżeli są to jony pobudzające, to tkanka zostaje podrażniona, jeżeli zaś jony hamujące, to tkanka wpada w stan zahamowania czynności. Pochodzi to stąd, że jony pobudzające wywołują rozpulchnienie otoczek koloidowych i większą ich przepuszczalność, jony zaś hamujące wywołują zagęszczenie otoczki i mniejszą jej przepuszczalność.…

Parabioza

7 miesięcy ago

277 words

Wedens uzyskiwał przez miejscowe zatrucie odcinek parabiotyczny nerwu, który odpowiada na serię pobudzeń stanem katelektrotonicznym, co świadczy, że powstało w nim pobudzenie. To jednak pobudzenie nie może przejść poza parabiotyczny odcinek nerwu, czyli powstaje zahamowanie w przejściu pobudzenia powstałego powyżej odcinka parabiotycznego na odcinek nerwu poniżej tego odcinka. W odcinku więc nerwu znajdującego się w…

Wplyw kory mózgowej na narzady

7 miesięcy ago

221 words

Wpływ kory mózgowej na narządy dochodzi, więc do skutku przez ośrodki wegetatywne podwzgórza i każda zmiana w korze mózgowej może poprzez podwzgórze i niższy układ wegetatywny wpłynąć na ich czynność. Zmiany w korze mózgowej mogą być nie tylko organiczne, ale również czynnościowe na skutek wytworzenia się trwalszych połączeń jako podstawy powstawania odruchów warunkowych. Badania elektroencefalograficzne…

Wpływ szczepień na inwazyjną chorobę pneumokokową w Afryce Południowej AD 3

7 miesięcy ago

534 words

Osoby z inwazyjną chorobą pneumokokową zdefiniowano jako osoby hospitalizowane, z których Streptococcus pneumoniae hodowano z próbek normalnie sterylnych (np. Płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi lub płynu stawowego) w okresie od stycznia 2005 r. Do grudnia 2012 r. Podwójne izolaty hodowane w ciągu 21 lat dni po wykluczeniu początkowej kultury dodatniej.

Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia

7 miesięcy ago

206 words

Wcześniejsze, niezauważone badania sugerowały, że odnerwienie nerkowe na bazie cewnika obniża ciśnienie krwi u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym. Metody Zaprojektowaliśmy prospektywną, pojedynczą ślepą próbę, randomizowaną próbę z kontrolą pozorowaną. Pacjenci z ciężkim opornym nadciśnieniem byli losowo przydzielani w stosunku 2: do poddania się odnerwieniu nerek lub pozorowanej procedurze. Przed randomizacją pacjenci otrzymywali stabilny schemat…

Nadzór PET-CT a wycięcie szyi w zaawansowanym raku głowy i szyi ad 7

7 miesięcy ago

521 words

Odległe przerzuty zidentyfikowano u 23 pacjentów w grupie planowo-operacyjnej oraz u 21 pacjentów w grupie obserwującej. Komplikacje chirurgiczne, poważne zdarzenia niepożądane i globalna jakość życia Łącznie 22 powikłania chirurgiczne po rozcięciu szyi odnotowano w grupie obserwującej, w porównaniu z 83 w grupie planowo-operacyjnej. Częstość powikłań wśród pacjentów, u których wykonano rozcięcie szyi w grupie obserwującej…