Skip to content

Tag: trądzik różowaty leczenie ziołami

Do zaburzen czynnosciowych naleza przemijajaca slepota

7 miesięcy ago

163 words

Sprzyja powstawaniu niewydolności krążenia z powodu osłabienia, włókien mięśniowych przewlekłe zatrucie mięśnia sercowego trującymi wytworami azotowymi, nagromadzonymi we krwi. W narządzie wzroku występują w przebiegu chorób nerkowych zarówno zaburzenia czynnościowe, jak i zmiany organiczne. Do zaburzeń czynnościowych należą przemijająca ślepota, niedowidzenie połowiczne oraz widzenie przedmiotów. W zwiększonych lub zmniejszonych wymiarach. Zaburzenia te zależą od nagłego…

KAMICA NERKOWA

7 miesięcy ago

220 words

Przyczyny powstawania kamieni nerkowych nie są do dziś dokładnie poznane, na powstanie kamieni wpływają bowiem różne czynniki, jak warunki bytowania, pożywienie, brak witamin, wrodzona skłonność do chorób przemiany materii, zmiany wrodzone w kanalikach nerkowych, zakażenie urazy nerki i inne. Ze stanowiska fizyko-chemii odróżnia się dwie grupy karmieni nerkowych. Pierwsza grupa to kamienie twarde, składające się…

Neuryty sa zasadnicza czescia skladowa nerwów

7 miesięcy ago

171 words

Neuryty są zasadniczą częścią składową nerwów. Dendryty przypominają swoją budową ciało komórki nerwowej. Dendryt y rozgałęziają się tuż po ich utworzeniu się w postaci wypustek protoplazmy komórki nerwowej. Dendryty jednej komórki łączą się z neurytami innych komórek nerwowych. Miejsce łączenia się neuronów jednych komórek z dendrytami innych nazywa się synapsą ma ona szczególne właściwości fizjologiczne.

Wplywy z ukladu nerwowego

7 miesięcy ago

154 words

Wpływy z układu nerwowego mogą przejawiać się w dwóch rodzajach zjawisk, a mianowicie jako zjawiska czynnościowe i zjawiska przystosowania. Te ostatnie dochodzą do skutku przez tę część układu nerwowego, która nazywa się wegetatywną. Podstawowym rodzajem czynności układu nerwowego jest odruch, podrażnienie bowiem jakiegokolwiek miejsca w ustroju, które zawiera zakończenia czuciowe, czyli receptory, powoduje zmianę w…

Proces pobudzenia i hamowania sprowadza sie, wedlug tej teorii, do reakcji miedzy jonami komórkowymi

7 miesięcy ago

199 words

Przez póŁprzepuszczalną otoczkę jony nie przechodzą, lecz nagromadzają się na niej. Jeżeli są to jony pobudzające, to tkanka zostaje podrażniona, jeżeli zaś jony hamujące, to tkanka wpada w stan zahamowania czynności. Pochodzi to stąd, że jony pobudzające wywołują rozpulchnienie otoczek koloidowych i większą ich przepuszczalność, jony zaś hamujące wywołują zagęszczenie otoczki i mniejszą jej przepuszczalność.…

Wszelkie zaburzenia w skladowych luku odruchowego wywoluja zmiany reakcj i odruchowej.

7 miesięcy ago

150 words

Wszelkie zaburzenia w składowych łuku odruchowego wywołują zmiany reakcj i odruchowej. Zmiany te mogą, więc powstać zarówno w uszkodzeniu nerwów obwodowych, jak i w uszkodzeniu ośrodków nerwowych biorących udział w zjawisku odruchu. Odruchy, które powstały w związku z wychowaniem, doświadczeniem życiowym i pod wpływem warunków społecznych, nazywamy nabytymi, czyli warunkowymi. Powstają one przez nabywanie w…

równowaga w czynnosci kory mózgowej

7 miesięcy ago

218 words

Wszystkim dobrze znany jest fakt, że działając na psychikę chorego odpowiednio dobranymi słowami można wywołać takie przesunięcia w korze mózgowej, które powodują, że wytworzone ognisko hamowania bierze górę nad ogniskami pobudzenia lub odwrotnie. Następuje wtedy względna równowaga w czynności kory mózgowej, która reguluje na drodze nerwów wegetatywnych czynność narządów, zwłaszcza serca i naczyń. Odkryta przez…

Czynnosci ustroju zalezne od ukladu nerwowego

7 miesięcy ago

173 words

Zjawisko to, według Wilczkowskiego, mieści się w ramach przystosowania ustroju do mających nastąpić czynności. Uważa on również, że psyocho-chemiczne odruchy jako swoiste istnieją dla każdego rodzaju bodźca chemicznego. Czynności ustroju zależne od układu nerwowego i związane ze zjawiskami odruchu bezwarunkowego i warunkowego są już w warunkach normalnych bardzo złożone. Ta złożoność zjawisk przejawia się jeszcze…

ZABURZENIA CZYNNOsCI UKLADU NERWOWEGO

7 miesięcy ago

166 words

ZABURZENIA CZYNNOśCI UKŁADU NERWOWEGO Zaburzenia czynności układu nerwowego można podzielić na: 1. Zaburzenia czynności animalnych 2. zaburzenia czynności wegetatywnych. Wtym rozdziale nie będę poruszał zaburzeń czynności układu wegetatywnego, gdyż zostały one omówione w rozdziale o zaburzeniach regulacji układu wegetatywnego w części ogólnej Fizjologii patologicznej. Ograniczę się więc tutaj do ogólnego omówienia zaburzeń powstających w układzie…

zmiany powstajace w korze mózgowej

7 miesięcy ago

181 words

W związku z tym, że różne odcinki układu nerwowego są ściśle czynnościowo połączone ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują, zaburzenia czynności jednego mechanizmu w określonym miejscu układu nerwowego wywołują zmiany w innych mechanizmach nerwowych. Zmiany te sprowadzają się do zaburzeń pobudzania lub hamowania różnych czynności ustroju. W zjawiskach tych zasadniczą rolę odgrywa kora mózgowa,…