Skip to content

Tag: vixpo ulotka

rola tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków

7 miesięcy ago

169 words

Autorzy ci wkrótce stwierdzili, że cechy te są dziedziczne i że dodatnie Rh jest cechą dominującą przeciwieństwie do ujemnego Rh, który dziedziczy się recesywnie. W miarę dalszych badań stwierdzono rolę tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków. Od dawna już patologów uderzał fakt występowania niezrozumiałych jednostek chorobowych, a mianowicie ciężkiej żółtaczki noworodków (choroby Pfannenstiela), dalej…

zrównowazenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej

7 miesięcy ago

205 words

Speranskij twierdzi, że trudno wyobrazić sobie stany patologiczne, które przebiegałyby bez udziału układu nerwowego, gdyż każdy, stan patologiczny zaczyna i kończy się zmianą czynności układu nerwowego. Jeżeli czynność układu nerwowego zwichniętego przez czynnik chorobotwórczy nie powróci szybko, do stanu zrównoważenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej, to nadmierne pobudzenia z ognisk chorobowych doprowadzą do…

Parabioza

7 miesięcy ago

277 words

Wedens uzyskiwał przez miejscowe zatrucie odcinek parabiotyczny nerwu, który odpowiada na serię pobudzeń stanem katelektrotonicznym, co świadczy, że powstało w nim pobudzenie. To jednak pobudzenie nie może przejść poza parabiotyczny odcinek nerwu, czyli powstaje zahamowanie w przejściu pobudzenia powstałego powyżej odcinka parabiotycznego na odcinek nerwu poniżej tego odcinka. W odcinku więc nerwu znajdującego się w…

Ruchy bierne sa wtedy znacznie utrudnione

7 miesięcy ago

163 words

Zwiększone napięcie mięśni występuje w porażeniach dróg piramidowych jako tzw. napięcie skurczowe. Ruchy bierne są wtedy znacznie utrudnione. Zwiększone napięcie mięśni powstające w porażeniach gałki bladej corpus pallidum lub istoty czarnej substancja nigra ma inny charakter. Mianowicie występuje wtedy tzw.

Oslabienie napiecia miesniowego

7 miesięcy ago

176 words

Zmniejszone napięcie mięsmowę może prowadzić do niedomogi mięśni myasthenia. Osłabienie napięcia mięśniowego jest objawem patologicznego znużenia mięśni, które występuje przy ich pracy miastenią mogą być dotknięte różne poprzecznie prążkowane mięśnie, a niekiedy mięśnie całego ciała, osłabienie napięcia mięśni oddechowych jest groźne dla życia. Podstawą powstawania miastenii jest zaburzenie przemiany materii w mięśniach. Chodzi tu przede…

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc

7 miesięcy ago

177 words

Nintedanib (wcześniej znany jako BIBF 1120) jest wewnątrzkomórkowym inhibitorem atakującym wiele kinaz tyrozynowych. Badanie fazy 2 sugerowało, że leczenie 150 mg nintedanibu dwa razy dziennie zmniejszało spadek czynności płuc i ostre zaostrzenia u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc. Metody Przeprowadziliśmy dwa powtórzone 52-tygodniowe, randomizowane, podwójnie ślepe, badania III fazy (INPULSIS-1 i INPULSIS-2) w celu oceny…

Ultrasonografia a tomografia komputerowa dla podejrzanej kamicy nerkowej

7 miesięcy ago

242 words

Brak jest zgody co do tego, czy początkową metodą obrazowania u pacjentów z podejrzeniem kamicy nerkowej powinna być tomografia komputerowa (CT) lub ultrasonografia. Metody W tym wieloośrodkowym, pragmatycznym, porównawczym badaniu skuteczności losowo przydzielono pacjentów w wieku od 18 do 76 lat, którzy zgłosili się do oddziału ratunkowego z podejrzeniem kamicy nerkowej, aby przejść wstępną diagnostyczną…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 8

7 miesięcy ago

573 words

Przy spożyciu 2 g lub więcej tygodniowo alergennego białka przez 4 tygodnie lub dłużej, orzeszki ziemne spożywały 85,3% uczestników grupy wczesnego wprowadzenia, u których można było ustalić przestrzeganie spożycia orzeszków ziemnych (419 z 491 uczestników) i jajo o 75,5% (370 z 490). Odpowiednie wskaźniki alergii wynosiły 0,2% dla orzeszków ziemnych i 1,9% dla jaj. Szczegóły…

Randomizowany proces wprowadzania alergenów do niemowląt karmionych piersią ad 6

7 miesięcy ago

539 words

Ta analiza nie została skorygowana dla wielokrotnych porównań (rysunek i sekcja Wyniki w dodatkowym dodatku). Uczestnicy z dwóch grup eksperymentalnych, którzy nie przestrzegali protokołu lub których przestrzeganie nie mogło być ocenione, mieli stopnie alergii podobne do odsetka wśród uczestników standardowej grupy wstępnej, którzy przestrzegali protokołu. Porównywania statystycznego między uczestnikami standardowej grupy wstępnej, którzy przystąpili do…