Skip to content

Tag: zespół reitera

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone plcia

7 miesięcy ago

255 words

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone płcią Dziczenie patologicznych oznak może być ograniczone płcią, to znaczy, że choroba nie przejawia się dzięki odmiennej budowie narządu- płciowego. W takich przypadkach skłonność patologiczna może istnieć u obu rodziców, jednak z powodu warunków anatomicznych może się uzewnętrznić tylko u jednej płci. Jasną jest rzeczą, że kobiety nie mogą dziedziczyć takiej wady…

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów

7 miesięcy ago

158 words

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narządów oraz właściwości ustrojów nie zawsze, lub nie całkowicie są przekazywane potomstwu, jednak zmienione zawiązki nowych ustrojów powstają zawsze tylko dzięki zmianom ciała rodzicielskiego. Na zmianę ciała rodzicielskiego wpływają warunki życiowe. Dominowanie i ustępowanie cech zależy – według Miczurina – nie tylko od doboru rodziców ale przede wszystkim od doboru…

W powstawaniu kamieni nerkowych bardzo wazne jest powstawanie jadra kamienia

7 miesięcy ago

176 words

W powstawaniu kamieni nerkowych bardzo ważne jest powstawanie jądra kamienia. Jądrem mogą być różne ciała koloidowe lub sole kwasu moczowego bez ciał koloidowych. Zakłócenie równowagi pomiędzy koloidami i solami w meczu może doprowadzić do wypadnięcia koloidu lub soli, przy czym każdy element może już być jądrem kamienia. Powstałe jądro absorbuje na sobie różne składniki moczu.…

Parabioza

7 miesięcy ago

277 words

Wedens uzyskiwał przez miejscowe zatrucie odcinek parabiotyczny nerwu, który odpowiada na serię pobudzeń stanem katelektrotonicznym, co świadczy, że powstało w nim pobudzenie. To jednak pobudzenie nie może przejść poza parabiotyczny odcinek nerwu, czyli powstaje zahamowanie w przejściu pobudzenia powstałego powyżej odcinka parabiotycznego na odcinek nerwu poniżej tego odcinka. W odcinku więc nerwu znajdującego się w…

dlugotrwale dzialanie stan parabiozy

7 miesięcy ago

151 words

Sprawa hamowania pobudzenia w korze mózgowej ma zasadnicze znaczenie, gdyby bowiem hamowanie nie istniało, to ustrój musiałby oddziaływać na niezmiernie dużą liczbę bodźców zarówno, ze świata zewnętrznego, jak podnietpłynących z jego własnych tkanek, narządów i układów fizjologicznych. Pobudzenie i hamowanie są procesami czynnymi, występującymi w ścisłym związku ze sobą. Hamowanie, według Wwedenskiego, jest zmodyfikowanym procesem…

Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi

7 miesięcy ago

221 words

Rozmaite przejawy życia są związane z wpływami zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i narządów ustroju, koordynuje zaś te wpływy układ nerwowy przez wytworzenie takich stanów, które warunkują stałość środowiska wewnętrznego ustroju. W utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma układ krążenia, gdyż wszystkie zmiany w przemianie materii tkanek powstają w warunkach zakłóceń składu i krążenia…

ZABURZENIA RUCHOWE

7 miesięcy ago

189 words

ZABURZENIA RUCHOWE Zaburzenia ruchowe mogą powstać wtedy, gdy proces patologiczny toczy się w korze mózgowej, w międzymózgowiu, w rdzeniu przedłużonym, w rdzeniu kręgowym lub w ńerwach obwodowych. Procesy patologiczne wywołują zmianę w pobudlIwości odpowiednich odcinków układu nenvowego i zmianę w przewodzeniu pobudzeń. W związku z tym występuje zmiana napięcia mięśniowego, wzmożenie czynności ruchowej hyperkinesis albo…

Ruchy bierne sa wtedy znacznie utrudnione

7 miesięcy ago

163 words

Zwiększone napięcie mięśni występuje w porażeniach dróg piramidowych jako tzw. napięcie skurczowe. Ruchy bierne są wtedy znacznie utrudnione. Zwiększone napięcie mięśni powstające w porażeniach gałki bladej corpus pallidum lub istoty czarnej substancja nigra ma inny charakter. Mianowicie występuje wtedy tzw.

Drzenia moga byc róznego charakteru

7 miesięcy ago

128 words

Wzmożenie czynności ruchowej Wzmożeniem czynności ruchowej, czyli hiperkinezami, nazywamy mimowolne ruchy w postaci drżenia i kurczów powstających wskutek drażnienia procesem patologicznym różnych odcinków układu nerwowego. Drżenie komór występuje w różnych schorzeniach układu nerwowego zarówno organicznych, jak i czynnościowych, zwłaszcza z powodu zatrucia jadami zewnątrz i wewnątrzpochodnymi. Np. w rozsianym stwardnieniu mózgu i rdzenia kręgowego sclerosis…