Skip to content

Wplywy z ukladu nerwowego

8 miesięcy ago

154 words

Wpływy z układu nerwowego mogą przejawiać się w dwóch rodzajach zjawisk, a mianowicie jako zjawiska czynnościowe i zjawiska przystosowania. Te ostatnie dochodzą do skutku przez tę część układu nerwowego, która nazywa się wegetatywną. Podstawowym rodzajem czynności układu nerwowego jest odruch, podrażnienie bowiem jakiegokolwiek miejsca w ustroju, które zawiera zakończenia czuciowe, czyli receptory, powoduje zmianę w czynności ośrodkowego układu nerwowego przez przeniesienie pobudzenia do komórki nerwowej. Odruchy dochodzą do skutku albo przez podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego bodźcem działającym na narządy zmysłowe jako podrażnienia zewnętrzne, albo przez podrażnienia układu nerwowego bodźcem powstającym w narządach wewnętrznych jako tzw. podrażnienie wewnętrzne. W związku z tym, odruchem nazywamy reakcję komórki nerwowej na podrażnienie jej impulsem płynącym z obwodu. [więcej w: trądzik różowaty leczenie ziołami, przychodnia zapiecek kielce, eozynocyty podwyższone ]

0 thoughts on “Wplywy z ukladu nerwowego”

Powiązane tematy z artykułem: eozynocyty podwyższone przychodnia zapiecek kielce trądzik różowaty leczenie ziołami