Skip to content

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad

5 miesięcy ago

201 words

W przybliżeniu o jedną trzecią mniej wartości nasycenia tlenem od 87 do 90% były wyświetlane niż oczekiwano, a wartości powyżej 87% zostało przesuniętych o do 2 punktów procentowych. Masimo potwierdził ten artefakt10 i dostarczył poprawione oprogramowanie, które go usunęło. Skorygowane oksymetry postępowały podobnie do innych powszechnych oksymetrów.10 Po teście losowego surfaktanta, dodatnim ciśnieniem i natlenianiu (SUPPORT) wykazano zwiększoną śmiertelność wśród niemowląt w grupie o niższym docelowym natężeniu, 4 komitety zarządzania próbnego zakończyły rekrutację do Wielkiej Brytanii i Australii BOOST- II próby zostały wcześnie, ponieważ ich niezależne komitety monitorujące dane i bezpieczeństwo poinformowały ich, że zbiorcza analiza bezpieczeństwa tych dwóch badań wykazała 65% większe względne ryzyko zgonu w 36-tygodniowym okresie pomenstrualnym (tygodnie od pierwszego dnia ostatniej normalnej miesiączki u matki). okres) u niemowląt w grupie o niższym docelowym stężeniu niż u dzieci w grupie o wyższym docelowym poziomie, gdy zastosowano skorygowane pulsoksymetry (ryzyko względne, 1,65, przedział ufności 99,73% [CI], 1,09 do 2,49, różnica ryzyka, 8,5 punktu procentowego; potrzebna do zaszkodzenia [tj. liczby niemowląt potrzebnych w grupie o niższym celu do wystąpienia jednej dodatkowej śmierci], 12; P <0,001), ale bez znaczącej różnicy między grupami w śmiertelności przy użyciu oryginalnych pulsoksymetrów (test na interakcje między skorygowanymi i oryginalnymi pulsoksymetrami, P = 0,006). 11 Analiza post hoc połączonych danych z dwóch badań potwierdziła wyższą śmiertelność wewnątrzszpitalną wśród dzieci w grupie o niższym skojarzenie z użyciem zrewidowanych pulsoksymetrów (P = 0,002) .8 Tutaj podajemy wyniki prób australijskich i brytyjskich BOOST-II u dzieci do skorygowanego wieku 2 lat. Metody
Pacjenci
Planowana wielkość próby w każdej próbie wynosiła 1200 niemowląt. Australijski proces, w którym uczestniczyło 15 ośrodków, rozpoczął się w dniu 25 marca 2006 r. Brytyjski proces, w którym uczestniczyły 34 ośrodki, rozpoczął się 29 września 2007 r. Oba procesy zakończyły rekrutację w dniu 24 grudnia 2010 r. Niemowlęta kwalifikowały się do włączenia do badanie, jeśli urodziło się w ciągu poprzedzających 24 godzin i przed 28 tygodniem ciąży. Niemowlęta z poważnymi wadami wrodzonymi lub mało prawdopodobne, aby przeżyły lub były przedmiotem obserwacji, nie kwalifikują się. Niemowlęta z wielu porodów były indywidualnie randomizowane. Randomizacja była przeprowadzana centralnie przez komputer i była przeprowadzana osobno dla każdej próby. Procedury minimalizacji wykorzystano do zrównoważenia zadań grupowych według płci, wieku ciążowego i ośrodka, a także w australijskim badaniu, w zależności od tego, czy niemowlę było pojedynczym dzieckiem, czy też częścią porodu mnogiego i czy dziecko zostało zapisane do szpitala urodzenia. W każdej próbie pierwotna pierwotna populacja analityczna była zdefiniowana jako wszystkie zarejestrowane niemowlęta. W 2010 r. Brytyjski komitet sterujący ds. Prób, którego członkowie nie byli świadomi żadnego z danych dotyczących wyników, zrewidował protokół zaleceń komisji ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, aby zmienić pierwotną populację analityczną na 1200 niemowląt, które zostaną ocenione przy pomocy użycie poprawionych oksymetrów
[więcej w: badanie foniatryczne, zdjęcie cefalometryczne, vixpo ulotka ]

0 thoughts on “Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad”

Powiązane tematy z artykułem: badanie foniatryczne vixpo ulotka zdjęcie cefalometryczne