Skip to content

Zagadnienie zwalczania obrzeków jest przedmiotem licznych badan

4 miesiące ago

154 words

Zagadnienie zwalczania obrzęków jest przedmiotem licznych badań. Stosowane dotychczas środki, np. związki rtęciowe, nie zawsze dają pomyślne wyniki. Ostatnio próbuje się stosowania wyciągu z akacji acacia lub tzw. ciał gumiastych rhesina wytwarzanych syntetycznie. Te ciała nazywają się również wymiennikami jonowymi. Ciała te poprzez wiązanie sodu w przewodzie pokarmowym wyprowadzają z tkanek sód. W związku z tym woda przechodzi do łożyska krwionośnego i zostaje wydalona przez nerki. KAMICA NERKOWA Zaburzenia w czynności nerek powstają w swoistej sprawie chorobowej, którą nazywamy kamicą nerkową nephrolithiasis. Kamica nerkowa jest przeważnie chorobą przewlekłą, którą cechują napady bólowe w postaci tzw. kolki nerkowej colica renalis i liczne charakterystyczne objawy kliniczne. Kamienie nerkowe występują również w świecie zwierzęcym. Spotyka się je u koni, świń, bydła rogatego, u psów, zajęcy i innych. [patrz też: antrum żołądka, zespół reitera, przytomny rozwój ]

0 thoughts on “Zagadnienie zwalczania obrzeków jest przedmiotem licznych badan”

Powiązane tematy z artykułem: antrum żołądka przytomny rozwój zespół reitera