Skip to content

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów

4 miesiące ago

158 words

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narządów oraz właściwości ustrojów nie zawsze, lub nie całkowicie są przekazywane potomstwu, jednak zmienione zawiązki nowych ustrojów powstają zawsze tylko dzięki zmianom ciała rodzicielskiego. Na zmianę ciała rodzicielskiego wpływają warunki życiowe. Dominowanie i ustępowanie cech zależy – według Miczurina – nie tylko od doboru rodziców ale przede wszystkim od doboru warunków zewnętrznych. Jeżeli bowiem w środowisku zewnętrznym istnieją warunki niezbędne o wytworzenia danej cechy, to powstanie cecha dominująca. Jeżeli natomiast nie ma w środowisku warunków niezbędnych do wytworzenia danej cechy, to cecha ta nie ujawni się i pozostanie ona w ukryciu, czyli jest cechą ustępującą (recesywną), chociaż ustrój zachowuje zdolność do jej wytworzenia . Również niejasną dotychczas sprawę mutacji, odbywających się w komórkach płciowych, nowoczesna genetyka sprowadza na właściwe tory. [przypisy: antrum żołądka, proelmed, zespół reitera ]

0 thoughts on “Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Warszawa USG ciąży[…]

Powiązane tematy z artykułem: antrum żołądka proelmed zespół reitera