Skip to content

zrównowazenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej

7 miesięcy ago

205 words

Speranskij twierdzi, że trudno wyobrazić sobie stany patologiczne, które przebiegałyby bez udziału układu nerwowego, gdyż każdy, stan patologiczny zaczyna i kończy się zmianą czynności układu nerwowego. Jeżeli czynność układu nerwowego zwichniętego przez czynnik chorobotwórczy nie powróci szybko, do stanu zrównoważenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej, to nadmierne pobudzenia z ognisk chorobowych doprowadzą do zwichnięcia czynności całego ustroju przez wytworzenie się trwalszych odruchów warunkowych o charakterze patologicznym, jako adaptacji patologicznej. Nie można przy tym nie doceniać czynnika humoralnego w powstawaniu procesu patologicznego, powstające, bowiem odruchy warunkowe pobudzają przez układ wegetatywny wiele narządów wytwarzających właściwe hormony lub parahormony. Hormony natomiast ze swej strony wpływają z kolei przez krew na cały układ nerwowy. Korelacja jednak czynności obu układów, to jest zarówno nerwowego jak i humoralnego, dochodzi do skutku przez czynność najwyższego odcinka układu nerwowego, to jest przez korę mózgową. Ta czynność kory mózgowej jest wyrazem jedności ustroju jako całości zjawiskiem znakomitej organizacji warunkującej najbardziej złożone przejawy życia ustroju zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych. [hasła pokrewne: zatrzymanie pracy nerek, vixpo ulotka, mcz lubin ]

0 thoughts on “zrównowazenia procesów pobudzenia i hamowania w korze mózgowej”

Powiązane tematy z artykułem: mcz lubin vixpo ulotka zatrzymanie pracy nerek