Skip to content

Biologia molekularna i wczesne wykrywanie raka pęcherza – przypadek Huberta H. Humphreya

5 miesięcy ago

500 words

Około 52 300 nowych przypadków raka pęcherza zostało zdiagnozowanych w Stanach Zjednoczonych w 19931 roku. Raki te dotknęły przede wszystkim starszych mężczyzn, którzy często mieli hematurię lub zwiększoną częstotliwość oddawania moczu. Pacjenci, u których nowotwory wykryto na wczesnym, zlokalizowanym etapie, mają 90 procent szans na przeżycie co najmniej pięciu lat. Jeśli rak zostanie wykryty po odległym rozprzestrzenianiu się choroby, pięcioletni wskaźnik przeżycia spada do 9% 1. Oczywiście techniki wczesnego wykrywania raka pęcherza moczowego mogą mieć poważny wpływ na wynik choroby2. Cytologiczne badanie moczu zostało wprowadzone przez Papanicolaou i Marshalla w 1945 r. I z powodzeniem zastosowano go do badań przesiewowych pod kątem raka pęcherza moczowego3. Chociaż może wykrywać niektóre nowotwory przedkliniczne, badanie cytologiczne moczu ma wiele ograniczeń. Fałszywie ujemne wyniki można uzyskać, gdy próbki są skąpe, gdy guzy są niskiej jakości, a gdy komórki diagnostyczne są maskowane przez większą liczbę komórek nienowotworowych3-7. Co więcej, sukces techniki zależy w dużej mierze od wiedzy specjalisty od cytopatologii.
Wiele niedociągnięć w badaniu cytologicznym w moczu można pokonać technikami biologii molekularnej, w szczególności reakcją łańcuchową polimerazy (PCR). Ze względu na ich niezwykłą czułość zastosowano techniki oparte na PCR do wykrywania złuszczonych komórek nowotworowych w kale pacjentów z nowotworami jelita grubego8; w plwocinie pacjentów z rakiem płuc9; we krwi, żółci i stolcu pacjentów z rakiem trzustki10,11 (i Caldas C: dane niepublikowane); oraz w moczu pacjentów z rakiem pęcherza moczowego12. Zastosowaliśmy jedną z tych technik opartych na PCR do tkanki archiwalnej od nieżyjącego już Huberta H. Humphreya12.
Opis przypadku
Rysunek 1. Rysunek 1. Próbka moczu ujawniająca komórki zapalne i słabo zachowane nietypowe komórki nabłonkowe. Komórki nabłonkowe charakteryzują się powiększonymi, hiperchromatycznymi jądrami i skąpymi lub umiarkowanymi ilościami cytoplazmy. Niektóre jądra mają charakterystyczne cechy złośliwości, w tym nieregularne zgrubienie i ścieńczenie chromatynowego obrzeża oraz nierównomierne zbrylanie chromatyny ostrymi kątami. Wybitne jąderka były również obecne w innych jądrach. (Barwienie Papanicolaou, X 1300).
Aby zrozumieć, dlaczego wybraliśmy Humphrey a jako przykład, trzeba znać jego historię medyczną13-17. W maju 1967 r., Kiedy był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, został przyjęty do szpitala kliniki Bethesda na hematurię. Pobrane próbki moczu uzyskano w celu wykonania badania cytologicznego i wykonano cystoskopię. Stwierdzono, że stan jego pęcherza jest rażąco zgodny z przewlekłym proliferacyjnym zapaleniem pęcherza moczowego, a biopsja wykazała jedynie niewielkie skupienie zmian dysplastycznych w nabłonku przejściowym. Żaden nowotwór nie został zidentyfikowany rażąco przez inspekcję lub pobrane próbki biopsyjne. Wielu patologów przejrzało slajdy cytologiczne z moczu (ryc. 1), w tym dr John K. Frost, dyrektor cytopatologii w Johns Hopkins Hospital. Frost uważał, że slajdy cytologiczne były w istocie diagnostyczne dla raka. Inni eksperci najwyraźniej się nie zgadzali, a ostateczna diagnoza nie została ustalona
[więcej w: przychodnia cepelek koszykowa, zdjęcie cefalometryczne, zatrzymanie pracy nerek ]

0 thoughts on “Biologia molekularna i wczesne wykrywanie raka pęcherza – przypadek Huberta H. Humphreya”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: powiększanie członka[…]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia cepelek koszykowa zatrzymanie pracy nerek zdjęcie cefalometryczne