Skip to content

Kategoria: Bez kategorii

Przebieg standardowej psychoterapii indywidualnej

8 miesięcy ago

165 words

 To fascynujące, że istnieją określone metody terapeutyczne, dzięki którym samym słowem możliwe jest poprawienie ogólnego funkcjonowania danego człowieka. Fakt ten daje nam wiele możliwości alternatywnego leczenia, niekoniecznie opierającego się na środkach chemicznych. Psychoterapia warszawa polega na stosowaniu oddziaływań korekcyjnych, w trakcie regularnego kontaktu pomiędzy odpowiednio wykształconym psychologiem a jego pacjentem. Jeśli zaburzenie wymaga jego przepracowania…

Psychoterapia grupowa czasem przynosi lepsze rezultaty niż prywatna

8 miesięcy ago

156 words

Dokonanie odpowiedniego rozróżnienia pomiędzy zawodem psychiatry, a psychologa, dla wielu osób jest nie lada wyzwaniem. Należy jednak wspomnieć, że w praktyce te dwa zawody ściśle ze sobą współpracują. Psychoterapia warszawa jest niezwykle skuteczna, zwłaszcza w przypadku osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe. Przeprowadzana jest zarówno w formie grupowej, jak i prywatnej. Ostateczna forma spotkań zależy od…

Dziedziczenie zwiazane z plcia

8 miesięcy ago

246 words

Dziedziczenie związane z płcią Przekazywanie cech patologicznych może być również związane z płcią. Najczęściej widzi się dziedziczenie cech patologicznych związanych z płcią jako, typ dziedziczenia recesywnego. Takie formy dziedziczenia posiadają znaczenie praktyczne wtedy, heterozygotyczna kobieta z ustępującą cechą patologiczną wstępuje w związek małżeński–; zdrowym mężczyzną. Połowa- synów takiego związku może być chor na zaś połowa…

etiologia choroby hemolitycznej

8 miesięcy ago

179 words

W roku 1937 Leioine i Stetson opisali przypadek, w którym dokonano przetaczania krwi kobiecie, która urodziła noworodka zmarłego z powodu serca . Po wykryciu w, surowicy krwi tej kobiety zlepników, skierowanych przeciwko ciałkom czerwonym jej męża i innych osobników grupy O wypowiedzieli pogląd, że chodzi tu o uczulenie matczyne na antygen płodowy pochodzenia ojcowskiego. Pogląd…

Dziedzicznosc wedlug Lysienki

8 miesięcy ago

187 words

Dziedziczność według Łysienki, jest wynikiem skoncentrowania wpływów warunków zewnętrznych, przyswojonych przez ustrój w szeregu poprzednich pokoleń. Według Miczurina i Łysienki zdolność przekazywania cech nie jest związana wyłącznie z chromosomami, gdyż i komórki somatyczne i cytoplazma również biorą udział w zjawisku dziedziczenia. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy komórką płciową a komórkami somatycznymi ustroju, gdyż komórki płciowe…

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone plcia

8 miesięcy ago

255 words

Dziedziczenie morfologicznie ograniczone płcią Dziczenie patologicznych oznak może być ograniczone płcią, to znaczy, że choroba nie przejawia się dzięki odmiennej budowie narządu- płciowego. W takich przypadkach skłonność patologiczna może istnieć u obu rodziców, jednak z powodu warunków anatomicznych może się uzewnętrznić tylko u jednej płci. Jasną jest rzeczą, że kobiety nie mogą dziedziczyć takiej wady…

Przekazywanie cech patologicznych

8 miesięcy ago

147 words

Przekazywanie cech patologicznych nabytych Niektórzy badacze twierdzą, że czynniki szkodliwe otaczającego środowiska mogą wpłynąć na potomstwo w sensie przekazywania zmiany powstałej w ciągu życia. Ten wpływ jako odbijający się na potomstwie nieswoiście, w następnych pokoleniach zwykle znika. Tak np. głód, gruźlica, kiła, zatrucia alkoholem, narkotykami, ołowiem, itd. mogą ujemnie wpływać na najbliższe potomstwo.

rola tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków

8 miesięcy ago

169 words

Autorzy ci wkrótce stwierdzili, że cechy te są dziedziczne i że dodatnie Rh jest cechą dominującą przeciwieństwie do ujemnego Rh, który dziedziczy się recesywnie. W miarę dalszych badań stwierdzono rolę tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków. Od dawna już patologów uderzał fakt występowania niezrozumiałych jednostek chorobowych, a mianowicie ciężkiej żółtaczki noworodków (choroby Pfannenstiela), dalej…

Nowa teoria dziedzicznosci Miczurina

8 miesięcy ago

278 words

Nowa teoria dziedziczności Miczurina ,i Łysienki W roku 1948 została przez Łysienkę i jego szkołę ogłoszona teoria dziedziczności, która, jest, oparta na dodatnich i wieloletnich doświadczeniach Miczurina i Łysienki na roślinach. Teoria tych badaczy jest rozwinięciem tego poglądu , który twierdzi, że dzięki doborowi można uzyskać przekazywanie potomstwu cech nowonabytych tj. powstałych przez działanie bodźców…

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narzadów

8 miesięcy ago

158 words

Zmiany ustrojów lub poszczególnych ich narządów oraz właściwości ustrojów nie zawsze, lub nie całkowicie są przekazywane potomstwu, jednak zmienione zawiązki nowych ustrojów powstają zawsze tylko dzięki zmianom ciała rodzicielskiego. Na zmianę ciała rodzicielskiego wpływają warunki życiowe. Dominowanie i ustępowanie cech zależy – według Miczurina – nie tylko od doboru rodziców ale przede wszystkim od doboru…