Skip to content

Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 czesc 4

5 miesięcy ago

140 words

Podstawową analizą było porównanie dwóch grup badanych zmian w poziomach hemoglobiny glikowanej od wartości wyjściowej do 26 tygodni w analizie modeli kowariancji (ANCOVA), przeprowadzonych osobno w każdej z trzech grup wiekowych i skorygowanych o wyjściowy poziom hemoglobiny glikowanej i centrum kliniczne. Wystąpiło wysoce znaczące oddziaływanie między grupą badaną a grupą wiekową (P = 0,003) w modelu ANCOVA, zawierającym termin interakcji grupy wiekowej-grupa terapeutyczna, co potwierdziło potrzebę analizowania wyników osobno dla każdej grupy wiekowej. W rezultacie, wartość P wynosząca 0,0167 została uznana za poziom istotności dla analizy pierwotnej w każdej grupie wiekowej w celu utrzymania ogólnego poziomu błędu typu I wynoszącego 0,05. W każdej grupie wiekowej, oprócz analizy pierwotnej ANCOVA, pięć wstępnie określonych wyników binarnych dla hemoglobiny glikowanej w 26 tygodniu (względny spadek . 10%, 26-tygodniowy poziom <7,0%, bezwzględny spadek .0,5%, względny wzrost o . 10% i bezwzględny wzrost o . 0,5%) oceniano w modelach regresji logistycznej, dostosowanych do wyjściowego stężenia hemoglobiny glikowanej i centrum klinicznego. W analizie post hoc, podobnie analizowano binarny wynik poziomu hemoglobiny glikowanej poniżej 7,0% bez ciężkich epizodów hipoglikemii po 26 tygodniach. Przeprowadzono wstępne analizy eksploracyjne w celu oceny spójności wpływu leczenia na zmianę poziomu hemoglobiny glikowanej od wartości początkowej do 26 tygodni w podgrupach, które były oparte na rodzaju podawania insuliny (pompa lub wielokrotne codzienne iniekcje) i wyjściowym poziomie hemoglobiny glikowanej (. 8,0% lub> 8,0%).
Dane dotyczące ciągłego monitorowania glikemii w obu grupach po 26-tygodniowej wizycie (ślepe monitory w grupie kontrolnej i niezaślepionych monitorujących w grupie z ciągłym monitorowaniem) zastosowano do oszacowania ilości czasu na dzień, w którym poziom glukozy był hipoglikemiczny (.70 mg na decylitr lub .50 mg na decylitr [.3,9 lub .2,8 mmol na litr]), hiperglikemiczny (> 180 mg na decylitr lub> 250 mg na decylitr [10,0 lub 13,9 mmol na litr]) oraz w zakresie docelowym (71 do 180 mg na decylitr [3,9 do 10,0 mmol na litr]). Zmienność poziomów glukozy oceniano przez obliczenie bezwzględnej szybkości zmian.19 Porównania między grupami badanymi przeprowadzono za pomocą modeli ANCOVA w oparciu o normalne wyniki van der Waerdena i skorygowano o odpowiednią wartość początkową, wyjściowy poziom hemoglobiny glikowanej, centrum kliniczne, i typ ciągłego monitorowania glukozy. W grupie z monitorowaniem ciągłym związek pomiędzy grupą wiekową a intensywnością korzystania z czujnika w okresie 26 tygodni oceniano za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Związek między wykorzystaniem czujnika a wyjściowym poziomem hemoglobiny glikowanej oceniano za pomocą współczynników korelacji Spearmana.
Proporcje pacjentów, którzy mieli jedno lub więcej ciężkich epizodów hipoglikemii w każdej z badanych grup, porównywano z użyciem dokładnego testu Fishera. Porównano przypadki zdarzeń hipoglikemicznych i przedziały ufności dla różnicy w grupie leczonej obliczonej przy użyciu testów permutacji. Podobne analizy przeprowadzono dla podgrupy zdarzeń hipoglikemicznych związanych z napadami lub śpiączką.
Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute)
[więcej w: badanie foniatryczne, jacek bilczyński z dziewczyną, biotamed wieliczka ]

0 thoughts on “Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy i intensywne leczenie cukrzycy typu 1 czesc 4”

  1. [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: hurtownia włosów naturalnych katowice[…]

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia estetyczna poznań[…]

Powiązane tematy z artykułem: badanie foniatryczne biotamed wieliczka jacek bilczyński z dziewczyną