Skip to content

Do zaburzen czynnosciowych naleza przemijajaca slepota

4 miesiące ago

163 words

Sprzyja powstawaniu niewydolności krążenia z powodu osłabienia, włókien mięśniowych przewlekłe zatrucie mięśnia sercowego trującymi wytworami azotowymi, nagromadzonymi we krwi. W narządzie wzroku występują w przebiegu chorób nerkowych zarówno zaburzenia czynnościowe, jak i zmiany organiczne. Do zaburzeń czynnościowych należą przemijająca ślepota, niedowidzenie połowiczne oraz widzenie przedmiotów. W zwiększonych lub zmniejszonych wymiarach. Zaburzenia te zależą od nagłego niedokrwienia odpowiednich odcinków mózgu, co jest związane ze skurczem tętnic mózgowych. W związku z tym zaburzenia czynnościowe narządu wzroku powstają i znikają nagle. Zmiany organiczne w narządzie wzroku powstają zwykle w przewlekłych chorobach nerek. Do tych zmian zalicza się stwardnienie naczyń siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, wybroczyny na dnie oka oraz tzw. zapalenie siatkówki z powodu skurczu jej naczyń retinitis angiospastica. To zapalenie siatkówki nazywano dawniej zapaleniem białkomoczowym retinitis albuminurica. [więcej w: trądzik różowaty leczenie ziołami, stomart opole, danelczyk ]

0 thoughts on “Do zaburzen czynnosciowych naleza przemijajaca slepota”

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk stomart opole trądzik różowaty leczenie ziołami