Skip to content

Dziedzicznosc wedlug Lysienki

4 miesiące ago

187 words

Dziedziczność według Łysienki, jest wynikiem skoncentrowania wpływów warunków zewnętrznych, przyswojonych przez ustrój w szeregu poprzednich pokoleń. Według Miczurina i Łysienki zdolność przekazywania cech nie jest związana wyłącznie z chromosomami, gdyż i komórki somatyczne i cytoplazma również biorą udział w zjawisku dziedziczenia. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy komórką płciową a komórkami somatycznymi ustroju, gdyż komórki płciowe powstają i budują się z drobin, z cząsteczek wielokrotnie, lecz prawidłowo zmienionych substancji różnych narządów i części ustroju. Nowoczesna genetyka twierdzi, że pewne cechy przekazują się w zależności od środowiska zewnętrznego i w związku z tym można, według nowej genetyki, czynnie wpływać -na stopień dziedziczenia pewnych cech przez zmianę warunków życia. Zmiana cech dziedzicznych całego ustroju lub pewnych jego części jest według Miczurina – zawsze wynikłem zmian zachodzących w żywym ustroju. Zmiany zaś w ustroju żywym zachodzą dzięki odchyleniom Od normy procesów asymilacji i dysymilacji, czyli przemiany materii. [podobne: proelmed, antrum żołądka, znamie barwnikowe zdjecia ]

0 thoughts on “Dziedzicznosc wedlug Lysienki”

Powiązane tematy z artykułem: antrum żołądka proelmed znamie barwnikowe zdjecia