Skip to content
4 miesiące ago

220 words

Przyczyny powstawania kamieni nerkowych nie są do dziś dokładnie poznane, na powstanie kamieni wpływają bowiem różne czynniki, jak warunki bytowania, pożywienie, brak witamin, wrodzona skłonność do chorób przemiany materii, zmiany wrodzone w kanalikach nerkowych, zakażenie urazy nerki i inne. Ze stanowiska fizyko-chemii odróżnia się dwie grupy karmieni nerkowych. Pierwsza grupa to kamienie twarde, składające się z kryształków soli organicznych i nieorganicznych. Druga grupa to kamienie miękkie o mniejszym niż poprzednie znaczeniu klinicznym, składające się z ciał białkowych, bakterii, włóknika i aroyloidu. Te kamienie posiadają jądro z kryształka kwaśnego fosforanu wapnia, dookoła którego wypadają bakterie i włóknik. Miejscem powstawania kamieni nerkowych jest przede wszystkim miedniczka nerkowa, potem kielich nerkowy, rzadziej zaś kanaliki kory nerkowej. Wielkość kamieni może być różna i waga ich waha się od dziesiątych grama do kilku kilogramów. Przeciętnie ważą one od 0,5 do 50 g. Kamienie z soli kwasu szczawiowego lub moczowego rosną bardzo wolno i nie dochodzą do dużych rozmiarów. Kamienie z soli fosforowych i węglanowych z jądrem soli wapniowej kwasu szczawiowego lub moczowego rosną bardzo szybko. Dziś przyjmujemy, że mechanizm powstawania kamieni nerkowych jest związany z brakiem w, moczu koloidów ochronnych. [przypisy: biotamed wieliczka, trądzik różowaty leczenie ziołami, ostra przednerkowa niewydolność nerek ]

0 thoughts on “KAMICA NERKOWA”

Powiązane tematy z artykułem: biotamed wieliczka ostra przednerkowa niewydolność nerek trądzik różowaty leczenie ziołami