Skip to content
5 miesięcy ago

175 words

Odruch warunkowy jest koniecznym elementem postępu rozwojowego. Istnieje ścisły związek pomiędzy korą mózgową, układem wegetatywnym i czynnością narządów, co najpierw Pawłow wykazał na drodze pobudzeń eksterocepcyjnych, Bykow zaś na drodze pobudzeń zarówno eksterocepcyjnych, jak i interocepcyjnych, wychodzących z narządów. Kora mózgowa jest więc stałym nadrzędnym czynnikiem w mechanizmie regulacyjnego działania układ u wegetatywnego. Dla kliniki szczególne znaczenie mają mózgowe ośrodki wegetatywne, podwzgórze bowiem nie tylko kojarzy początkowe i mało zróżnicowane czynności wegetatywne, lecz również nadaje tym czynnościom złożone i różne właściwości. Proces chorobowy toczący się w jakimkolwiek narządzie doprowadza pobudzenia do podwzgórza, które wpływa na niższe odcinki układu wegetatywnego. Ale nie można zapominać, że kora mózgowa jest czynnościowo związana z podwzgórzem i ona reguluje powstawanie pobudzeń w tym odcinku układu nerwowego, który wpływa już bezpośrednio na ośrodki niższe układu wegetatywnego. [podobne: przychodnia cepelek koszykowa, nafta med sanok, stomart opole ]

0 thoughts on “Odruch warunkowy”

Powiązane tematy z artykułem: nafta med sanok przychodnia cepelek koszykowa stomart opole