Skip to content
9 miesięcy ago

188 words

Odruchy warunkowe polegają na wytworzeniu się krótkotrwałej łączności między komórkami nerwowymi w korze mózgowej, odbierającymi pobudzenie warunkowe, a komórkami nerwowymi wchodzącymi w skład bezwarunkowego łuku odruchowego. Powstają wtedy przejściowe czynnościowe połączenia między ośrodkami kory mózgowej a ośrodkami niższych odcinków układu nerwowego, czyli wytwarza się jakby pomost dla przechodzenia pobudzeń z kory mózgowej na ośrodki niźsze. Te połączenia międzyośrodkowe nie są jednak trwałe i mogą one pozornie zanikać, jeżeli przechodzenie pobudzeń będzie zahamowane, to znaczy mogą one zanikać, jeżeli bodziec warunkowy nie będzie wzmacniany bodźcem bezwarunkowym W prawidłowych czynnościach ośrodkowego układu nerwowego odgrywają zasadniczą rolę, jak to ustalił Pawłow, nieustannie i naprzemiennie zmieniające się stany pobudzenia i hamowania. Zwichnięcie równowagi stanów czynności pobudzenia i hamowania prowadzi do powstawania zjawisk patologicznych, nieustalenie się bowiem wzajemnego stosunku pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem sprawia, że róźnicowanie przez ustrój rodzajów podniet i ich wybór dla reakcji staje się niemożliwe. [przypisy: rakowiak płuc, rdzeniowy zanik miesni, antrum żołądka ]

0 thoughts on “Odruchy warunkowe”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: laser frakcyjny warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: antrum żołądka rakowiak płuc rdzeniowy zanik miesni