Skip to content
5 miesięcy ago

277 words

Wedens uzyskiwał przez miejscowe zatrucie odcinek parabiotyczny nerwu, który odpowiada na serię pobudzeń stanem katelektrotonicznym, co świadczy, że powstało w nim pobudzenie. To jednak pobudzenie nie może przejść poza parabiotyczny odcinek nerwu, czyli powstaje zahamowanie w przejściu pobudzenia powstałego powyżej odcinka parabiotycznego na odcinek nerwu poniżej tego odcinka. W odcinku więc nerwu znajdującego się w stanie parabiozy powstaje stan hamowania przechodzenia pobudzeń jako wyraz obniżenia czynnościowej ruchliwości tkanki. Czynnościowa ruchliwość, czyli stabilność, jest właściwością tkanki przewodzenia tylko określonej liczby pobudzeń na sekundę działających seryjnie, co jest związane z refrakcją i chronaksją tkanki. Ta właściwość może być mniejsza lub większa i znacznie obniża się w stanach parabiozy. Parabioza występuje w trzech fazach, a mianowicie: 1 faza transformująca, w której impulsy różnej siły i częstości wywołują jednakowy co do siły skurcz mięśnia i w jednakowych odstępach czasu 2 faza paradoksalna, w której tylko słabe impulsy mogą przejść przez parabiotyczny odcinek nerwu i wywołać odpowiedni skurcz mięśnia 3 faza zahamowania, w której żadne dmpulsy nie przechodzą przez odcinek parabiotyceny, gdyż wystąpiło w nim takie najwyższe pobudzenie, które hamuje przechodzenie impulsów i skurcz mięśnia nie powstaje. Wobec tego, że – jak to ustalił Pawłow – w zaburzeniach prawidłowego stosunku pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem w korzę mózgowej występuje kilka faz, a mianowicie wyrównawczą, paradoksalna i hamulcowa, to zjawisko parabiozy Wedenskiego w nerwie może być odniesione również do kory mózgowej. [więcej w: vixpo ulotka, rdzeniowy zanik miesni, zespół reitera ]

0 thoughts on “Parabioza”

Powiązane tematy z artykułem: rdzeniowy zanik miesni vixpo ulotka zespół reitera