Skip to content

Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 8

5 miesięcy ago

499 words

Brak zwiększenia działania hepatotoksycznego lub wiremii HCV odnotowano również w badaniu innego antagonisty CCR5, vicriviroc, u pacjentów z zakażeniem HCV.32 Dlatego obawy dotyczące potencjalnego negatywnego działania antagonistów CCR5 na klasę u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby nie są znane. uzasadnione obecnie dostępnymi wynikami badań klinicznych. Odsetek pacjentów w grupie placebo, u których zawiodła terapia, był ponad dwukrotnie większy niż w grupach leczonych marawirokiem. Jednak w odniesieniu do wyniku tropizmu w momencie niepowodzenia, ponad 50% pacjentów, którzy otrzymali marawirok, miało wiązanie wirusa z CXCR4, w porównaniu z tylko 6%, którzy otrzymali placebo. To odkrycie jest zgodne ze zwiększoną wrażliwością na wykrywanie niskiego poziomu istniejącego wcześniej wiązania wirusa z CXCR4, gdy warianty zwrotnika CCR5 są selektywnie tłumione, i jest analogiczne do wzrostu istniejącego (zarchiwizowanego) wirusa lekoopornego, co prowadzi do zmniejszonej skuteczności, gdy nie powiodło się. terapię przeciwretrowirusową wznawia się po przerwaniu leczenia33. Biorąc pod uwagę obawę, że pojawienie się wirusa wiążącego się z CXCR4 może być związane ze spadkiem liczby komórek CD4 i progresji klinicznej, 34 zapewnia to, że tego nie zaobserwowano. Nawet u pacjentów z wirusem wiążącym się z CXCR4, u których maraviroc ulegał uszkodzeniu, w momencie niepowodzenia zaobserwowano większy wzrost liczby komórek CD4 niż u pacjentów w grupie placebo. Bardziej wyraźny wzrost liczby komórek CD4 u pacjentów z wirusem CCR5-tropic, u których nie powiodło się marawirok, można wyjaśnić dłuższym czasem leczenia. Ogólnie, nasze obserwacje sugerują, że kliniczne konsekwencje ewolucji wirusa X4 podczas leczenia antagonistą CCR5 mogą różnić się od konsekwencji pojawienia się wirusa X4 w naturalnym przebiegu zakażenia.
Zmiany tropizmu wynikają z badań przesiewowych do wartości wyjściowych obserwowanych u 8% pacjentów, które są zgodne z limitami czułości obecnie stosowanego testu, 21 i są podobne do danych z innego badania.9 Zmiany te są prawdopodobnie związane ze zmianą subpopulacji wirusa, z mniejszościową subpopulacją wirusa wiążącego się z CXCR4 nie wykryto podczas badań przesiewowych, ale następnie wykryto ją na poziomie równym lub wyższym od granicy czułości testu.10 Nie było dowodów na szkodliwy wpływ na wynik wirusologiczny lub immunologiczny u tych pacjentów. Chociaż liczby zawarte w tej analizie są niewielkie, wyniki te są zgodne z danymi z innego badania z udziałem pacjentów z podwójnym lub mieszanym tropizmem HIV-1.35 Dlatego test można bezpiecznie stosować w praktyce klinicznej do badania pacjentów pod kątem tropizmu CCR5. i prawdopodobieństwo odpowiedzi wirusologicznej na antagonistę CCR5.
Istnieje zapotrzebowanie na skuteczne, dogodnie podawane środki przeciwwirusowe z dopuszczalnym działaniem niepożądanym i profilem skutków ubocznych u pacjentów z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi, wielolekoopornym zakażeniem HIV-1 lub oboma, którzy otrzymywali uprzednio leczenie. Wyniki tych podanali zebranych danych z 48. tygodnia badań MOTIVATE są zachęcające pod tym względem i sugerują, że marawirok zapewnia cenną dodatkową opcję leczenia dla szerokiego spektrum pacjentów z zakażeniem wirusem R5, którzy byli wcześniej leczeni.
[patrz też: przychodnia cepelek koszykowa, biotamed wieliczka, vixpo ulotka ]

0 thoughts on “Podgrupa Analizy marawiroku w uprzednio leczonym zakażeniu HIV-1 R5 ad 8”

Powiązane tematy z artykułem: biotamed wieliczka przychodnia cepelek koszykowa vixpo ulotka