Skip to content

rola tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków

4 miesiące ago

169 words

Autorzy ci wkrótce stwierdzili, że cechy te są dziedziczne i że dodatnie Rh jest cechą dominującą przeciwieństwie do ujemnego Rh, który dziedziczy się recesywnie. W miarę dalszych badań stwierdzono rolę tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków. Od dawna już patologów uderzał fakt występowania niezrozumiałych jednostek chorobowych, a mianowicie ciężkiej żółtaczki noworodków (choroby Pfannenstiela), dalej obrzęku noworodków (anasarca oeto-placentaria), choroby Shriddea, a także niektórych- niedokrwistości noworodków (erythroblastosis foetalis) i niektórych powtarzających się poronień. Przypadki takie dotyczą całego rodzeństwa. Potomstwo starsze nie jest zwykle dotknięte chorobą, natomiast powtarzające się ciąże wywołują w młodszym potomstwie chorobę i pogorszenie się obrazu chorobowego aż do śmierci włącznie. Jeżeli noworodek przeżył wspomniane choroby, to staje się on, normalnym i nie przekazuje już, ich. Podejrzewano w- tych chorobach noworodków pewną toksyczność pochodzenia ojcowskiego, co wynikało z szeregu obserwacji kobiet, mających dzieci od dwóch mężczyzn. [podobne: stomart opole, stomart opole Warszawa, vixpo ulotka ]

0 thoughts on “rola tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków”

Powiązane tematy z artykułem: eozynocyty podwyższone stomart opole vixpo ulotka