Skip to content

Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen

4 miesiące ago

137 words

Stan fizjologiczny tych międzykomórkowych połączeń warunkuje przechodzenie pobudzeń do jednego określonego efektora. Zmiana czynnościowego stanu połączeń międzykomórkowych może doprowadzić do tego, że efektorem może być narząd pojedynczy lub też wiele narządów i tkanek. Teorie powstawania podrażnienia i przewodzenia pobudseń sprowadzają się obecnie do dwóch zasadniczych teorii, a mianowicie fizyko-chemicznej i chemicznej. Teoria fizykochemiczna twierdzi, że włókno nerwowe jest masą koloidową zawierającą elektrolity zarówno o ładunku dodatnim, jak i ujemnym. Kationy jednowartościowe, jak potas i sód, pobudzają, kationy zaś dwuwartościowe, jak wapń i magnez, hamują powstawanie podrażnienia. Każdy bodziec wywołuje przemieszczenie jonów, które przenoszą się w istocie koloidowej, na drodze jednak znajdują one półprzepuszczalną otoczkę będącą większym zagęszczeniem koloidów. [więcej w: proelmed, szpital matopat, przytomny rozwój ]

0 thoughts on “Stan fizjologiczny tych miedzykomórkowych polaczen”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kanałowe mikroskopem[…]

Powiązane tematy z artykułem: proelmed przytomny rozwój szpital matopat