Skip to content

Tag: stomart opole

etiologia choroby hemolitycznej

8 miesięcy ago

179 words

W roku 1937 Leioine i Stetson opisali przypadek, w którym dokonano przetaczania krwi kobiecie, która urodziła noworodka zmarłego z powodu serca . Po wykryciu w, surowicy krwi tej kobiety zlepników, skierowanych przeciwko ciałkom czerwonym jej męża i innych osobników grupy O wypowiedzieli pogląd, że chodzi tu o uczulenie matczyne na antygen płodowy pochodzenia ojcowskiego. Pogląd…

rola tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków

8 miesięcy ago

169 words

Autorzy ci wkrótce stwierdzili, że cechy te są dziedziczne i że dodatnie Rh jest cechą dominującą przeciwieństwie do ujemnego Rh, który dziedziczy się recesywnie. W miarę dalszych badań stwierdzono rolę tego czynnika w patogenezie choroby hemolitycznej noworodków. Od dawna już patologów uderzał fakt występowania niezrozumiałych jednostek chorobowych, a mianowicie ciężkiej żółtaczki noworodków (choroby Pfannenstiela), dalej…

Do zaburzen czynnosciowych naleza przemijajaca slepota

8 miesięcy ago

163 words

Sprzyja powstawaniu niewydolności krążenia z powodu osłabienia, włókien mięśniowych przewlekłe zatrucie mięśnia sercowego trującymi wytworami azotowymi, nagromadzonymi we krwi. W narządzie wzroku występują w przebiegu chorób nerkowych zarówno zaburzenia czynnościowe, jak i zmiany organiczne. Do zaburzeń czynnościowych należą przemijająca ślepota, niedowidzenie połowiczne oraz widzenie przedmiotów. W zwiększonych lub zmniejszonych wymiarach. Zaburzenia te zależą od nagłego…

Zapalenie siatkówki

8 miesięcy ago

174 words

Zapalenie siatkówki z powodu skurczu jej naczyń jest w zasadzie wyrazem tego samego procesu, który toczy się zarówno w naczyniach nerkowych, jak i w naczyniach siatkówki. W chorobach nerek często powstają obrzęki, które mogą być pochodzenia nerkowego i pozanerkowego. Patogeneza obrzęków nerkowych jest bardzo złożona i nie ma jeszcze dzisiaj jednolitego na nie poglądu. Jedni…

Kamienie przechodzace przez drogi moczowe wywoluja napady kolki nerkowej

8 miesięcy ago

159 words

Przesuwanie się kamienia przez moczowód wywołuje jego skurcz trwający od kilku minut do kilku dni. Prócz tego kamień ostry może powodować zranienie moczowodu. Przesuwaniu się kamienia towarzyszy gwałtowny ból w postaci kolki. Mechanizm powstawania bólu w kolce nerkowej sprowadza się do: 1. zwiększonego śródnerkowego ciśnienia spowodowanego zastojem moczu w miedniczce nerkowej 2.

Spadek cisnienia onkotycznego krwi

8 miesięcy ago

162 words

Spadek ciśnienia onkotycznego krwi powoduje przechodzenie wody z krwi do tkanek. Ta teoria tłumaczy powstawanie obrzęków w późnych okresach kłębkowego zapalenia nerek, strata bowiem białka krwi w początkowych okresach zapalenia kłębków nerkowych jest bardzo niewielka. Inni znów twierdzą, że w patogenezie obrzęków odgrywa zasadniczą rolę zmiana przepuszczalności naczyń, która zwiększa się, i woda wtedy bardzo…

dlugotrwale dzialanie stan parabiozy

9 miesięcy ago

151 words

Sprawa hamowania pobudzenia w korze mózgowej ma zasadnicze znaczenie, gdyby bowiem hamowanie nie istniało, to ustrój musiałby oddziaływać na niezmiernie dużą liczbę bodźców zarówno, ze świata zewnętrznego, jak podnietpłynących z jego własnych tkanek, narządów i układów fizjologicznych. Pobudzenie i hamowanie są procesami czynnymi, występującymi w ścisłym związku ze sobą. Hamowanie, według Wwedenskiego, jest zmodyfikowanym procesem…

Odruch warunkowy

9 miesięcy ago

175 words

Odruch warunkowy jest koniecznym elementem postępu rozwojowego. Istnieje ścisły związek pomiędzy korą mózgową, układem wegetatywnym i czynnością narządów, co najpierw Pawłow wykazał na drodze pobudzeń eksterocepcyjnych, Bykow zaś na drodze pobudzeń zarówno eksterocepcyjnych, jak i interocepcyjnych, wychodzących z narządów. Kora mózgowa jest więc stałym nadrzędnym czynnikiem w mechanizmie regulacyjnego działania układ u wegetatywnego. Dla kliniki…

Klindamycyna w porównaniu z trimetoprimem i sulfametoksazolem w niepowikłanych zakażeniach skóry AD 8

9 miesięcy ago

640 words

Opinia ekspercka 8 i dane empiryczne21,22 sugerują, że zapalenie tkanki łącznej jest najczęściej wywoływane przez Streptococcus pyogenes. Nasze odkrycia są prowokacyjne, ponieważ TMP-SMX uznano za kiepski empiryczny wybór w leczeniu zapalenia tkanki łącznej. Ostatnie dane pokazują, że szczepy S. pyogenes mogą być wrażliwe na TMP-SMX, jeśli do ich testowania stosuje się agar tymidynowy o niskim…

Mniej ścisła lub ścisła kontrola nadciśnienia w ciąży

9 miesięcy ago

288 words

Skutki mniej ścisłej i ścisłej kontroli nadciśnienia tętniczego na powikłania ciąży są niejasne. Metody Przeprowadziliśmy otwarte, międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie z udziałem kobiet w 14 tygodniu od 0 dni do 33 tygodni w 6 dniu ciąży, u których wystąpiło przedtransktorowe nadciśnieniowe ciśnienie krwi lub ciążowe, rozkurczowe ciśnienie krwi o wartości od 90 do 105 mm Hg…