Skip to content

Tag: zdjęcie cefalometryczne

Mocz

8 miesięcy ago

175 words

Mocz bowiem przedstawia sobą nasycony roztwór soli, który utrzymuje się w rostworze dzięki odpowiedniej ciepłocie, kwaśności, odpowiedniemu wzajemnemu stosunkowi, zasadniczo zaś dzięki obecności tzw. koloidów ochronnych. Koloidy te składają się z barwników moczu, nukleoalburnin, mucyny, albuminy i kwasu chondroitynosiarkowego i nukleinowego. W czynności ochronnej koloidów odgrywa rolę ich swoistość, nie zaś ilość. Część koloidów ochronnych…

Zapalenie siatkówki

8 miesięcy ago

174 words

Zapalenie siatkówki z powodu skurczu jej naczyń jest w zasadzie wyrazem tego samego procesu, który toczy się zarówno w naczyniach nerkowych, jak i w naczyniach siatkówki. W chorobach nerek często powstają obrzęki, które mogą być pochodzenia nerkowego i pozanerkowego. Patogeneza obrzęków nerkowych jest bardzo złożona i nie ma jeszcze dzisiaj jednolitego na nie poglądu. Jedni…

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKLADU NERWOWEGO

8 miesięcy ago

168 words

Układ nerwowy dzieli się na układ ośrodkowy i obwodowy. Do układu ośrodkowego należą mózgowie, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy, zamknięte w jamach o ścianach kostnych, do obwodowego zaś należą wszystkie nerwy odchodzące zarówno z mózgu, jak i rdzenia aż do ich zakończeń w tkankach narządów wykonawczych. Podstawowym elementem, tkanki nerwowej jest komórka nerwowa łącznie ze…

W powstawaniu kamieni nerkowych bardzo wazne jest powstawanie jadra kamienia

8 miesięcy ago

176 words

W powstawaniu kamieni nerkowych bardzo ważne jest powstawanie jądra kamienia. Jądrem mogą być różne ciała koloidowe lub sole kwasu moczowego bez ciał koloidowych. Zakłócenie równowagi pomiędzy koloidami i solami w meczu może doprowadzić do wypadnięcia koloidu lub soli, przy czym każdy element może już być jądrem kamienia. Powstałe jądro absorbuje na sobie różne składniki moczu.…

zjawiska bioelektryczne sa scisle zwiazane ze zjawiskami chemiczicznymi

8 miesięcy ago

174 words

Ponieważ, jak stwierdzono, na katelektrotonusie więcej zjawia się acetylocholiny, mniej zaś cholinoesterazy natomiast, na anelektrotonusie mniej acetylocholiny, więcej zaś cholinoesterazy, wynika że zjawiska bioelektryczne są ściśle związane ze zjawiskami chemiczicznymi. Obie więc teorie uzupełniają się i stwarzają jedną całość. Układ nerwowy ma na drodze odruchów zdolność koordynacji oddziaływań poszczególnych narządów i ustalania pomiędzy nimi określonego…

Do odruchów warunkowych przyspieszajacych np. czynnosc serca naleza sygnaly zwiazane z praca fizyczna

9 miesięcy ago

217 words

Do odruchów warunkowych przyśpieszających np. czynność serca naleźą sygnały związane z pracą fizyczną. Już sam sygnał do rozpoczęcia pracy fizycznej przyspiesza czynnosc serca i przez odpowiednie optymalne ukrwienie tkanek pracujących nastraja ustrój na gotowość do jej wykonania. Jasną jest rzeczą, że przyśpieszenie czynności serca w związku z hasłem do pracy nie może być niczym innym…

Ruchy bierne sa wtedy znacznie utrudnione

9 miesięcy ago

163 words

Zwiększone napięcie mięśni występuje w porażeniach dróg piramidowych jako tzw. napięcie skurczowe. Ruchy bierne są wtedy znacznie utrudnione. Zwiększone napięcie mięśni powstające w porażeniach gałki bladej corpus pallidum lub istoty czarnej substancja nigra ma inny charakter. Mianowicie występuje wtedy tzw.

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 9

9 miesięcy ago

149 words

Klinicznie istotne zwiększenie aktywności aminotransferaz występowało częściej w grupie pirfenidonu; jednak wzrost ten wystąpił u mniej niż 3% pacjentów, był odwracalny i nie miał klinicznie istotnych konsekwencji. Wyniki tego badania potwierdzają i rozszerzają wyniki dwóch badań CAPACITY (badania 004 i 006), z których każde 8 było mniejsze i trwało dłużej niż badanie ASCEND. Ważną obserwacją…

Klindamycyna w porównaniu z trimetoprimem i sulfametoksazolem w niepowikłanych zakażeniach skóry AD 8

9 miesięcy ago

640 words

Opinia ekspercka 8 i dane empiryczne21,22 sugerują, że zapalenie tkanki łącznej jest najczęściej wywoływane przez Streptococcus pyogenes. Nasze odkrycia są prowokacyjne, ponieważ TMP-SMX uznano za kiepski empiryczny wybór w leczeniu zapalenia tkanki łącznej. Ostatnie dane pokazują, że szczepy S. pyogenes mogą być wrażliwe na TMP-SMX, jeśli do ich testowania stosuje się agar tymidynowy o niskim…

Wyniki dwóch prób docelowych nasycenia tlenem u wcześniaków ad

9 miesięcy ago

201 words

W przybliżeniu o jedną trzecią mniej wartości nasycenia tlenem od 87 do 90% były wyświetlane niż oczekiwano, a wartości powyżej 87% zostało przesuniętych o do 2 punktów procentowych. Masimo potwierdził ten artefakt10 i dostarczył poprawione oprogramowanie, które go usunęło. Skorygowane oksymetry postępowały podobnie do innych powszechnych oksymetrów.10 Po teście losowego surfaktanta, dodatnim ciśnieniem i natlenianiu…