Skip to content

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi

5 miesięcy ago

161 words

Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi. Odruch bezwarunkowy jest więc stałą dziedziczną reakcją ustroju wytworzoną w przebiegu procesów filogenezy wskutek wzajemnego oddziaływania ustroju i świata zewnętrznego. Odruchy bezwarunkowe przebiegają w zasadzie bez udziału naszej świadomości i siedliskiem ich ośrodków jest rdzeń kręgowy, przedłużony i międzymózgowie. Przewodzenie pobudzeń w łuku odruchowym odbywa się zawsze w jednym kierunku w przeciwieństwie do nerwu, który przewodzi pobudzenia w obu kierunkach, w odruchu bowiem pobudzenie powstaje wyłącznie w receptorze i przenosi się przez włókna dośrodkowe do komórki nerwowej, z niej zaś przez włókno odśrodkowe do efektora, W związku ze swoistymi drogami przenoszącymi pobudzenia w jednym tylko kierunku mamy w rdzeniu kręgowym tzw. szlaki, mianowicie czuciowe, czyli wstępujące, i ruchowe, czyli zstępujące, pobudzenie zaś przenosi się tylko z rogów tylnych do rogów przednich. [więcej w: szpital matopat, danelczyk, przytomny rozwój ]

0 thoughts on “Te odruchy nazywamy odruchami bezwarunkowymi”

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk przytomny rozwój szpital matopat