Skip to content

Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi

5 miesięcy ago

221 words

Rozmaite przejawy życia są związane z wpływami zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i narządów ustroju, koordynuje zaś te wpływy układ nerwowy przez wytworzenie takich stanów, które warunkują stałość środowiska wewnętrznego ustroju. W utrzymywaniu stałości środowiska wewnętrznego zasadnicze znaczenie ma układ krążenia, gdyż wszystkie zmiany w przemianie materii tkanek powstają w warunkach zakłóceń składu i krążenia krwi. Stale, bowiem krążąca o prawidłowym składzie krew jest tym czynnikiem, który warunkuje właściwe przemiany fizyko-chemiczne w tkankach i utrzymuje stałość środowiska wewnętrznego. Układ nerwowy przez regulację czynności serca i naczyń nadaje odpowiednią szybkość krążeniu krwi i zabezpiecza optymalny jej dopływ dla prawidłowej czynności wszystkich tkanek. Na podstawie faktów, że stany emocjonalne wpływają na rytm bicia serca, który może zmieniać się w charakterystyczny sposób w zależności od podrażnienia nerwu błędnego lub współczulnego, ustalono, że stan czynnościowy układu wegetatywnego podlega również działaniu kory mózgowej. Badania prowadzone w tym kierunku przez szkołę Pawłowa, a zwłaszcza jego ucznia Bykowa, wykazały, że kora mózgowa jest nadrzędnym czynnikiem w regulacji czynności narządów. [przypisy: eozynocyty podwyższone, zespół reitera, szpital matopat ]

0 thoughts on “Uklad nerwowy przez regulacje czynnosci serca i naczyn nadaje odpowiednia szybkosc krazeniu krwi”

Powiązane tematy z artykułem: eozynocyty podwyższone szpital matopat zespół reitera