Skip to content

Wytworzenie sie odruchów warunkowych z bodzców patologicznych

5 miesięcy ago

170 words

Prace Bykowa i jego szkoły wykazały w dalszych badaniach powstanie odruchów warunkowych na bodźce płynące z różnych narządów. Wytworzenie się odruchów warunkowych z bodźców patologicznych prowadzi do zakłócenia procesów troficznych i powstania stanu powodującego nieprawidłową czynność narządów. W powstawaniu zaburzeń czynności narządów odgrywa zasadniczą rolę, jak to ustalił Pawłow, tak zwany pierwszy układ sygnalizacyjny właściwy wszystkim wyższym zwierzętom. Wyodrębnił on jednak jeszcze drugi układ sygnalizacyjny, właściwy człowiekowi. Tym drugim układem sygnalizacyjnym jest słowo mowy ludzkiej, które dla człowieka jest takim samym bodźcem jak wszystkie inne. Słowem, które człowiek rozumie, można wywołać zmiany w czynności narządów. W Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze przed wojną stwierdziłem w badaniach elektrokardiograficznych, że deklamowanie pewnych wierszy przez badanego lub badającego wpływa na rytm bicia serca i charakter załamków EKG u osoby badanej. [patrz też: przychodnia zapiecek kielce, danelczyk, szpital matopat ]

0 thoughts on “Wytworzenie sie odruchów warunkowych z bodzców patologicznych”

Powiązane tematy z artykułem: danelczyk przychodnia zapiecek kielce szpital matopat