Skip to content

Zapalenie siatkówki

4 miesiące ago

174 words

Zapalenie siatkówki z powodu skurczu jej naczyń jest w zasadzie wyrazem tego samego procesu, który toczy się zarówno w naczyniach nerkowych, jak i w naczyniach siatkówki. W chorobach nerek często powstają obrzęki, które mogą być pochodzenia nerkowego i pozanerkowego. Patogeneza obrzęków nerkowych jest bardzo złożona i nie ma jeszcze dzisiaj jednolitego na nie poglądu. Jedni badacze twierdzą, że obrzęki pochodzenia nerkowego, są wynikiem zatrzymywania w tkankach chlorku sodu, gdyż w bezsolnej diecie obrzęki się zmniejszają. Zasadniczą rolę odgrywa zatrzymywanie w tkankach jonu sodu. Znane są jednak przypadki, w których istnieje zatrzymywanie się chlorków w ustroju, mimo to brak obrzęków. To zjawisko nazywa się suchą retencją chlorków i występuje ono nie tylko w chorobie nerek, lecz również w chorobach zakaźnych, jak np. w durze plamistym. Inni badacze stoją na stanowisku, że obrzęki nerkowe są wyrazem zaburzeń ilościowego stosunku białek krwi do białek tkankowych. Prowadzi to do zmiany ciśnienia onkotycznego krwi. [hasła pokrewne: stomart opole, zdjęcie cefalometryczne, nafta med sanok ]

0 thoughts on “Zapalenie siatkówki”

Powiązane tematy z artykułem: nafta med sanok stomart opole zdjęcie cefalometryczne