Skip to content

zmiany powstajace w korze mózgowej

5 miesięcy ago

181 words

W związku z tym, że różne odcinki układu nerwowego są ściśle czynnościowo połączone ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują, zaburzenia czynności jednego mechanizmu w określonym miejscu układu nerwowego wywołują zmiany w innych mechanizmach nerwowych. Zmiany te sprowadzają się do zaburzeń pobudzania lub hamowania różnych czynności ustroju. W zjawiskach tych zasadniczą rolę odgrywa kora mózgowa, która pobudza lub hamuje czynność niższych części układu nerwowego. Przejawia się to w stanach, w których schorzałe niższe części układu nerwowego tracą zdolność do poddania się hamującemu wpływowi kory mózgowej. Mogą wtedy wystąpić takie zjawiska, które w normalnych warunkach nigdy nie występują. Do tych zjawisk należą odruchy patologiczne. Również zmiany powstające w korze mózgowej mogą hamować lub pobudzać różne czynności ustroju związane z niższymi odcinkami układu nerwowego mimo braku w nich zmian patologicznych. Pobudzenie i hamowanie dotyczą zarówno zjawisk ruchowych, czuciowych, jak i troficznych. [podobne: nafta med sanok, biotamed wieliczka, trądzik różowaty leczenie ziołami ]

0 thoughts on “zmiany powstajace w korze mózgowej”

Powiązane tematy z artykułem: biotamed wieliczka nafta med sanok trądzik różowaty leczenie ziołami